GGC-Thesauri als linked data

Ruim 3 miljoen records uit de GGC-thesauri, ofwel het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC.

Inhoud van de set

Inhoud van de set is metadata uit vijf GGC-thesauri :

Techniek

In de technische uitleg over de GGC-Thesauri-set (PDF, Nederlands) vindt u informatie over en voorbeelden van onze metadata download-API met het OAI-PMH protocol.

  • de GGC-records zijn omgezet naar SKOS/ RDF -records die zijn binnen te halen via een metadata-harvest-API met het OAI-PMH-protocol.

Voorwaarden hergebruik, bronvermelding & licenties

De metadata in deze set zijn beschikbaar onder een Open Data Commons Attribution License (ODC-By) .
Bij gebruik moet bij de bron-, naams- en licentievermelding de volgende formulering (verwijzing naar OCLC-licentie) opgenomen worden:

Contains OCLC information made available under the ODC Attribution license. The OCLC cooperative requests that uses of derived data contained in this work conform with the Community Norms.

Contact & feedback

We zijn zeer benieuwd door wie en hoe de GGC-thesauri-data wordt gebruikt. Wij verzoeken u dan ook een mail met uw contactgegevens en een korte uitleg over wat u met de data doet naar te sturen. Feedback op onze data en API’s is uiteraard ook zeer welkom. Het verstrekken van uw gegevens geeft ons ook de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen, zoals wijzigingen in de dataset of het vrijkomen van nieuwe datasets.

Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA)

De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC.

Wat biedt deze thesaurus?
Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden. OCLC verschaft deelnemende instellingen de mogelijkheid deze functie te gebruiken in vergelijkbare systemen waarin men ook tussen auteurs wil onderscheiden.

In de NTA worden de gegevens opgenomen die nodig zijn om nu of in de toekomst auteurs met dezelfde naam te kunnen identificeren en onderscheiden.. Het betreft altijd de naam, maar het kan daarbij ook gaan om pseudoniemen, spellingvarianten en de eigennaam van auteurs, om de geboorte- en sterfdatum, titulatuur en gegevens over werkrelaties, zoals beroepsaanduiding of bedrijf waar men werkzaam is.

Meer informatie
Meer informatie over deze thesaurus is te vinden op de website van OCLC.

KB Corporatiethesaurus

De KB Corporatiethesaurus is een thesaurus waarmee de Depotcollectie en de catalogus van deze collectie, de Nederlandse Bibliografie online, op corporatie zijn ontsloten. Een corporatieve auteur is een instelling, commissie of organisatie die als auteur optreedt (dus geen ‘natuurlijke personen’).

Sinds 1 januari 2012 worden alle collecties van de Koninklijke Bibliotheek op corporatie ontsloten volgens deze thesaurus. En sinds 1 november 2013 wordt de corporatiethesaurus aan alle instellingen in het GGC aangeboden voor gebruik.

Wat biedt deze thesaurus?
Het doel van de thesaurus is het uniformeren van corporaties zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een corporatie in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere gegevens van corporaties opgeslagen zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen corporaties met dezelfde naam. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden.

Hoe is deze thesaurus doorzoekbaar?
De databases van OCLC (CBS/GGC) en WorldCat en de online retrievalsystemen [zoeksystemen] van OCLC, zoals Online Publiekscatalogi (o.a. van de KB), Picarta en WorldCat zijn doorzoekbaar op deze corporaties.

Opbouw en beheer van deze thesaurus
De thesaurus is opgebouwd met ruimere en met nauwere termen, die met elkaar verbonden zijn d.m.v. Pica Productie Nummers (PPN’s). Het is een lopende thesaurus waarin voortdurend aanpassingen plaatsvinden.

De kenmerkcode (kmc) waarop corporaties in het GGC worden ingevoerd is 312X. De Afdeling Documentverwerking van de Koninklijke Bibliotheek beheert deze thesaurus. Andere instellingen in het GGC kunnen voor het maken van een corporatie terecht bij deze afdeling, .

Brinkmanonderwerpen

Volgens de thesaurus Brinkmanonderwerpen worden alle collecties van de Koninklijke Bibliotheek ontsloten.

Wat biedt deze thesaurus?
Het doel van de thesaurus is het uniformeren van onderwerpen zodat het mogelijk wordt om de publicaties over een onderwerp in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden.

De thesaurus bestaat naast de onderwerpstrefwoorden ook uit vormtrefwoorden en geografische trefwoorden.

Hoe is deze thesaurus doorzoekbaar?
De databases van OCLC (CBS/GGC) en WorldCat en de online retrievalsystemen van OCLC zoals Online Publiekscatalogi (o.a. van de KB), Picarta en WorldCat zijn doorzoekbaar op deze onderwerpen.

Opbouw en beheer van deze thesaurus
De thesaurus is opgebouwd met ruimere, nauwere en verwante termen. Deze termen zijn met elkaar verbonden d.m.v. Pica Productie Nummers (PPN’s). Het is een lopende thesaurus waarin voortdurend aanpassingen plaatsvinden.

De kenmerkcode (kmc) waarop de Brinkmantrefwoorden in het GGC worden ingevoerd is 520X. De Afdeling Documentverwerking van de Koninklijke Bibliotheek beheert de thesaurus.

Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting (GOO)

De Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) of Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTR) is tot 1 januari 2012 bijgehouden en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek t.b.v. het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting.

GOO was ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) van Pica, later OCLC. De deelnemende bibliotheken maakten bij de beschrijving van titels in het GGC gebruik van zowel de Nederlandse Basisclassificatie als van een gedetailleerd woordsysteem, de GOO-trefwoordenthesaurus (GTT).

Door de opheffing van het Samenwerkingsverband zijn de Nederlandse Basisclassificatie, de Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus en de onderwerpsgegevens over gegaan naar OCLC. OCLC wil bibliotheken die het instrumentarium of de data van GOO en de Nederlandse Basisclassificatie willen blijven gebruiken naar vermogen faciliteren.

Meer informatie
http://www.ukb.nl/goo

Nederlandse Basisclassificatie (NBC)

De Nederlandse Basisclassificatie (NBC) is een van oorsprong Nederlands bibliotheek classificatieschema speciaal ontwikkeld voor wetenschappelijke bibliotheken.

Deze classificatie is eind 80-er jaren ontwikkeld onder leiding van de Koninklijke Bibliotheek, in gebruik sinds 1990. In 2006 verscheen de laatste bijgewerkte versie.

Wat biedt dit classificatiesysteem?
De NBC geeft een (beperkt) hiërarchisch verband en duidt gezien de grofmazigheid ervan niet zozeer het onderwerp aan, maar de discipline waar het onderwerp toe behoort. De NBC werd vooral gebruikt in samenhang met de GOO.

Meer informatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Basisclassificatie