Hulp bij het zoeken naar wetenschappelijke publicaties op internet

Steeds meer mensen hebben toegang nodig tot wetenschappelijke publicaties. Toegang is echter niet vanzelfsprekend. Je moet de weg weten om van het informatielandschap gebruik te kunnen maken. Soms moet je veel betalen voor toegang. De KB helpt u met het zoeken naar en vinden van wetenschappelijke publicaties.

Algemene zoeksystemen

  • Google Scholar - internationaal, veel Engelstalig
  • NARCIS - publicaties van Nederlandse universiteiten, veel Engelstalig
  • BASE - publicaties van universiteiten wereldwijd, meerdere talen
  • OSF preprints - open access, nog niet officieel gepubliceerde artikelen

Medisch

  • Vind informatie over gezondheid

Educatief

  • Vind informatie over onderwijs

Recht & Economie

  • Vind informatie over recht en economie

B├Ęta (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie)

  • Vind informatie over betavakken

Humaniora

  • Vind informatie over literatuur, geschiedenis, cultuur en filosofie