Hulp bij het zoeken naar wetenschappelijke publicaties op internet

Deze pagina beantwoordt de volgende vragen:

 • Waar kan ik online zoeken naar wetenschappelijke publicaties – ook buiten de KB?
 • Toegang tot een los wetenschappelijk artikel is vaak erg duur. Zijn er manieren om goedkoper toegang te krijgen?

Betalen of vrij toegankelijk: een tip vooraf

Veel wetenschappelijke publicaties staan achter een betaalmuur (paywall). Dit kan betekenen dat u €40 moet betalen om een artikel te kunnen lezen. Het programma Unpaywall helpt u met het zoeken naar een vrij toegankelijke versie van de publicatie en kleurt groen als die is gevonden. Het programma werkt als een plug-in in uw browser (Chrome).

Websites om online te zoeken naar (vrij toegankelijke) wetenschappelijke publicaties

Google Scholar, https://scholar.google.nl

 • Fulltekst zoeken, veelal Engelstalig
 • Veel STM (Science, Technology, Economy & Medicine)
 • Geen advertenties (zoals Google)

NARCIS, www.narcis.nl

 • Publicaties Nederlandse universiteiten
 • Een groot deel is vrij toegankelijk raadpleegbaar
 • Alle wetenschappelijke disciplines

BASE, www.base-search.net

 • Meer dan de helft vrij toegankelijk (60%)
 • Alle wetenschappelijke disciplines

WorldCatDiscovery, https://kb.on.worldcat.org/discovery

 • Als u wilt weten welke bibliotheek de publicatie in huis heeft
 • Zoeken op artikelniveau (als in Google Scholar) is niet altijd mogelijk
 • Alle wetenschappelijke disciplines
 • Met een KB-lidmaatschap online toegang tot materiaal waarvoor de KB licenties heeft

DOAJ & DOAB – Directory of Open Access Journals & Directory of Open Access Books, www.doaj.org en www.doab.org

 • Alles vrij toegankelijk raadpleegbaar
 • Alle wetenschappelijke disciplines
 • Fulltekst zoeken

ResearchGate, https://www.researchgate.net

 • Online open community, (gratis) registratie is soms nodig voor toegang tot publicatie
 • Voor niet-academici miljoenen wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk beschikbaar

Toegang via een abonnement, lidmaatschap, walk-intoegang of kopie aanvragen

KB-lidmaatschap, https://www.kb.nl/dienstverlening/lidmaatschap

 • €15 per jaar
 • Alleen voor privégebruik (niet zakelijk)
 • Toegang tot ‘Academic Search Complete’, ‘EBSCO Electronic Journals Platform’, ‘Boom Juridische Tijdschriften’, ‘Humanities Fulltext’, en nog veel meer.
 • Raadpleeg de KB-pagina Digitale bronnen om te zien tot welke databanken KB-lidmaatschap toegang geeft.
 • Het KB e-Depot bevat veel internationale wetenschappelijke publicaties. Doorzoeken kan online, raadplegen alleen in de KB-leeszaal. Op deze pagina ziet u of de KB de publicatie in het e-Depot heeft.
 • U kunt ook een kopie van een artikel aanvragen: zie de pagina scans en kopieën bestellen

De Universiteitsbibliotheek, Overzicht van de universiteitsbibliotheken

 • In de bibliotheek toegang tot wetenschappelijke publicaties
 • Online goede informatie over hoe je slim kunt zoeken naar wetenschappelijk onderbouwde informatie
 • Verspreid over Nederland, digitale collectie afhankelijk van het universiteitsprofiel

DeepDyve, https://www.deepdyve.com/

 • Commerciële dienst
 • Tegen betaling (lezen vanaf scherm, niet downloaden) toegang tot veel internationale wetenschappelijke publicaties
 • €40 per maand of €360 per jaar

Heeft u suggesties voor deze pagina of heeft u vragen?

Neem dan contact op met Astrid van Wesenbeeck.