De kerncollectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica

De collectie: Een verzameling werken over de christelijk-hermetische traditie.
Omvang: Ca. 3800 oude drukken, 25 middeleeuwse getijdenboeken en 400 na-middeleeuwse handschriften.
Toegankelijkheid: De werken zijn vrijwel volledig beschikbaar voor iedereen met een KB-lidmaatschap. Ze worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties. U kunt de werken aanvragen via dit formulier.
Meer informatie: Anouk Janssen 070-3140665

BPH 3189 De veris ac salutaribus animi gaudiis dialogus / Matthaeus Bossus Opdrachtpagina met wapen van De Medici; fol. [a]IIIr
De veris ac salutaribus animi gaudiis dialogus

BPH 3189 De veris ac salutaribus animi gaudiis dialogus / Matthaeus Bossus Opdrachtpagina met wapen van De Medici; fol. [a]IIIr

BPH 131, Adair-getijdenboek; fol. 46v, Kruisiging.
Adair-getijdenboek

BPH 131, Adair-getijdenboek; fol. 46v, Kruisiging.

Collectieprofiel

Het terrein dat de BPH bestrijkt is de christelijk-hermetische traditie. Dit gnostisch-filosofisch-religieus gedachtegoed heeft Egyptische, Griekse, Joodse en Christelijke wortels en gaat terug tot in de tweede eeuw na Christus. Tegelijkertijd heeft het uitlopers tot in onze tijd. Binnen deze traditie - en daarmee ook binnen de bibliotheek - kunnen vier hoofdbestanddelen worden onderscheiden: hermetische filosofie, alchemie, mystiek en rozenkruisers.

De bijzondere betekenis van de bibliotheek ligt met name in het 'ad fontes'-principe. 'Ad fontes' betekent 'naar de bronnen'. Hoe dichter bij de bron, des te dichter bij de waarheid. Daarom heeft J.R. Ritman op deze gebieden zoveel mogelijk de oudste en meest oorspronkelijke geschriften verzameld. In de bibliotheek bevinden zich dus zeer grote aantallen vroege drukken en oude handschriften. Deze vormen de kerncollectie van de BPH. De compleetheid van deze verzamelingen is absoluut uniek.

Collectiegeschiedenis

De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) is in 1957 als een privébibliotheek opgericht door J.R. Ritman. In 1984 werd de bibliotheek opengesteld voor het publiek. De kerncollectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica is overgebracht naar de Koninklijke Bibliotheek.

Catalogi van de kerncollectie van de BPH

Literatuur