Esoterie

De collectie: Een verzameling publicaties over verschillende esoterische vakgebieden en stromingen, met als zwaartepunten hekserij, parapsychologie en Nederlandse vrijmetselarij.
Omvang: Ongeveer 6.000 titels.
Toegankelijkheid: De boeken kunt u vinden via de KB-catalogus.
Meer informatie: Anna Rademakers 070 3140780

Esoterie: wat we eronder verstaan

In de KB kunt u informatie vinden over esoterie. Hieronder groeperen wij deze vijf vakgebieden:

 • alchemie
 • magie
 • astrologie
 • waarzeggerij
 • parapsychologie

en deze vier religieus-filosofische tradities:

 • neoplatonisme
 • gnosticisme
 • hermetisme
 • kabbala

alsmede de aanhangers van diverse stromingen die in de loop van de tijd zijn ontstaan en die zich hebben georganiseerd in - soms geheime - genootschappen. Voorbeelden zijn:

 • theosofie
 • vrijmetselarij
 • rozenkruisers
 • antroposofie
 • hekserij en wicca

Collectieprofiel

In de verzameling kunnen verschillende kernen worden benoemd: de collecties Balathasar Bekker (hekserij), G.A.M. Zorab (parapsychologie), Orde van Vrijmetselaren (vrijmetselarij), Theosofische Vereniging Nederland (theosofie) en de Kerncollecte van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (esoterie).

Hekserij: Balthasar Bekker (1634-1698)

Links

Literatuur

 • 'R.A. Reddingius, oogarts 1866-1939. G.A.M. Zorab, parapsycholoog 1898-1990'. In: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. Zwolle : Waanders, 1998, p. 102-103.
 • Verslag der Koninklijke Bibliotheek 1939. 's-Gravenhage : Belinfante, p. 7.
 • H. van Dongen en J.L.F. Gerding, PSI in wetenschap en wijsbegeerte : geschiedenis van het parapsychologisch onderzoek in Nederland, Deventer : Ankh-Hermes, 1983, 144 p. (Ook als speciale aflevering van het Tijdschrift voor Parapsychologie 1983, afl. 2-3.)
 • H. van der Hoeven, in: KB Centraal XIX(1990) afl. 9, p.3.
 • Encyclopedia of occultism & parapsychology. Detroit [etc.] : Gale Research, 1991, s.v. Zorab.