Kookboeken

De collectie: Kookboeken, kooktijdschriften, brochures en andere publicaties die gezamenlijk de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur vertegenwoordigen van de vijftiende eeuw tot heden.
Omvang: Enkele duizenden titels.
Dekkingsgraad: De kookboekencollectie van de KB is één van de grootste in Nederland. De Nederlandstalige werken vanaf de jaren 70 zijn vrijwel compleet.
Toegankelijkheid: De collectie is niet apart gekenmerkt. Alle titels zijn vindbaar via de online publiekscatalogus. Verschillende achttiende-, negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse werken zijn gedigitaliseerd en fulltext vindbaar in Delpher.
Meer informatie: Anna Rademakers 070-3140780

J. Hendriksen, Nieuw burger kookboek (1828)
J. Hendriksen, Nieuw burger kookboek (1828)

J. Hendriksen, Nieuw burger kookboek (1828)

F.M. Stoll en W.H. de Groot, Het haagse kookboek (1965)
F.M. Stoll en W.H. de Groot, Het haagse kookboek (1965)

F.M. Stoll en W.H. de Groot, Het haagse kookboek (1965)

J.W.F. Werumeus Bunning, Kookatlas (1959)
J.W.F. Werumeus Bunning, Kookatlas (1959)

J.W.F. Werumeus Bunning, Kookatlas (1959)

Collectieprofiel

Receptenboeken, kooktijdschriften, encyclopedische werken, verhandelingen of menukaarten: in de kookboekencollectie zijn kookkunst en eetcultuur in al hun facetten vertegenwoordigd. Naast algemene en regionale kookboeken zijn er werken die gewijd zijn aan verschillende ingrediënten, aan koken in oorlogstijd of aan zaken als etiquette, kooktechnieken, voedingsleer en diëten. Ook publicaties over wijn en andere dranken zijn in de collectie te vinden.

Interessant is de aanwezigheid van boekjes die werden geschreven in opdracht van de levensmiddelenbranche als ook reclamemateriaal uit de voedingsindustrie. Het lijken op het eerste gezicht onaanzienlijke geschriftjes, maar ze zijn vaak zeldzaam omdat ze verder niet in openbare collecties opgenomen zijn.

Het zwaartepunt van de collectie kookboeken ligt bij Nederlandse publicaties vanaf de negentiende eeuw. Ook de Franse keuken is prominent aanwezig met werk van coryfeeën als Curnonsky, Escoffier, Montagné, Pelleprat en Reboux.

Collectiegeschiedenis

Het hart van de kookboekencollectie van de KB wordt gevormd door het legaat van de literator en gastronoom Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891-1958), dat de KB in 1960 verwierf. Zijn collectie culinaria telt ca. 250 titels en bevat Nederlandse klassiekers zoals het Volkomen Nederlandsch kookkundig woordenboek (1772). Er zijn ook kookboeken uit twaalf andere landen.

De komst van Werumeus Bunings collectie was voor de KB het startsein voor een actief verzamelbeleid voor kookboeken. Vandaag de dag huisvest de KB duizenden werken op dit gebied. Vanaf de jaren zeventig is de Nederlandstalige kookboekencollectie vrijwel compleet. Voor zover mogelijk wordt de collectie ook via antiquarische aanschaf aangevuld.

Meer weten

  • Vijf eeuwen kookboeken: een uitgebreid overzicht van Nederlandse kookboeken door de eeuwen heen, met illustraties en literatuuropgave.