Radiobulletins ANP

De collectie: Uitgetypte vellen met teksten van nieuwsbulletins op de radio van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), 1937-1989.
Omvang: 1,8 miljoen bladen.
Dekkingsgraad: Het materiaal uit de eerste naoorlogse jaren vertoont grote lacunes, maar het is nagenoeg compleet voor de jaren daarna.
Toegankelijkheid: U vindt de gedigitaliseerde radiobulletins in Delpher. De originelen worden bewaard bij de afdeling Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Huibert Crijns 070-3140518

Collectieprofiel

De collectie radiobulletins bevat 1,8 miljoen uitgetypte vellen met teksten van radionieuwsbulletins van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Het zijn de teksten van radiojournaaluitzendingen zoals die door de nieuwslezers op de radio werden voorgelezen. Veel pagina’s bevatten naast de getypte tekst ook handgeschreven aantekeningen en aanwijzingen die door de nieuwslezer in voorbereiding op de uitzending werden aangebracht.

Het materiaal dateert uit de periode 1937-1989. Dat wil zeggen: de collectie begint in het jaar waarin de nieuwsbulletins voor het eerst op de Nederlandse radio te beluisteren waren en eindigt in het jaar waarin de ANP-bulletins voor het eerst digitaal werden opgesteld.

Collectiegeschiedenis

Het materiaal is ontdekt toen een villa waar ooit de Radionieuwsdienst ANP was gevestigd, werd leeggehaald. In de kelder van dit pand bevond zich een reusachtige hoeveelheid uitgetypte teksten van radionieuwsbulletins. Medewerkers van de Stichting Film en Wetenschap (SFW) in Amsterdam legden vervolgens contact met de Stichting ANP, de formele eigenaar van de radiobulletins. Het materiaal werd ondergebracht in de Koninklijke Bibliotheek. Op initiatief van de KB is in 2006 besloten om het historische materiaal te digitaliseren en online beschikbaar te stellen in Delpher.

Relatie met andere collecties

Materiaal uit het begin van de jaren 40 tot het moment waarop de radio-uitzendingen op last van de bezetter gestaakt werden, bevindt zich bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam en het ANP.