Context- en referentiecollectie

De context- en referentiecollectie bestaat uit publicaties over onderwerpen die van belang zijn om de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving in internationaal perspectief te kunnen bestuderen.

De context- en referentiecollectie is een aanvulling op de Nederlandcollectie. Enerzijds zijn dit publicaties over de internationale context van Nederland in geografische, thematische, historische, intellectuele of artistieke zin (‘context’), anderzijds bevat de collectie naslagwerken zoals hand- en woordenboeken, encyclopedieën, standaardwerken op instapniveau, bibliografische hulpmiddelen etc. (‘referentie’).

Nieuwe werken voor de Context- en referentiecollectie worden in principe digitaal aangeschaft. Er staan ook naslagwerken in de leeszaal.

Collectiegeschiedenis

In de negentiende eeuw ontwikkelde de KB zich steeds meer tot een algemene wetenschappelijke bibliotheek en kocht daarom veel buitenlandse publicaties op het terrein van de literatuur, kunst en geschiedenis. Sinds het begin van de twintigste eeuw nam de groei van de collectie snel toe, ook al beperkte de collectievorming zich steeds meer tot de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Vanaf 1982 - het moment waarop de KB officieel de nationale bibliotheek van Nederland werd - is dat veranderd. Buitenlandse publicaties worden alleen nog aangeschaft als referentiecollectie bij de Nederlandcollectie waarvoor deze een brede internationale context vormt.

In het kader van het internationaal e-Depot wordt ook internationale natuurwetenschappelijke, technische en medische tijdschriftliteratuur (de STM-publicaties) opgeslagen.

Sinds 2012 vindt de verwerving van buitenlandse publicaties ten behoeve van de Context- en Referentiecollectie vrijwel geheel plaats in digitale vorm door middel van licenties waarmee toegang tot de publicaties wordt geboden zonder dat ze duurzaam worden aangeschaft. Dit betreft zowel boeken (via een Patron Driven Access-model) als tijdschriften en kranten.

Zie ook