Bibliofiele en bijzondere werken

De collectie: Een uitgebreide verzameling bijzondere uitgaven vanaf de negentiende eeuw tot heden: fotoboeken, bibliofiele uitgaven, provo-publicaties, oorlogsdrukken, opdrachtexemplaren.
Omvang: Meer dan 50.000 delen.
Toegankelijkheid: De boeken zijn te vinden in de KB-Catalogus. Ze worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

François Villon, Oeuvres (Kunera Pers, 1926)
François Villon, Oeuvres (Kunera Pers, 1926)

François Villon, Oeuvres (Kunera Pers, 1926)

Piet Zwart, Het boek van PTT (1938)
Piet Zwart, Het boek van PTT (1938)

Piet Zwart, Het boek van PTT (1938)

E. Maaskamp, Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek = Tableaux de lhabillement, des moeurs et des coutumes dans la République Batave (1803)
E. Maaskamp, Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek (1803)

E. Maaskamp, Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek = Tableaux de lhabillement, des moeurs et des coutumes dans la République Batave (1803)

Collectieprofiel

De collectie bestaat uit bibliofiele en private pressuitgaven, kunstenaarsboeken, grote plaatwerken, boeken met handgekleurde illustraties, boeken met bijzondere druk- of illustratietechnieken, boeken gedrukt in kleine oplagen, fotoboeken en boeken die ooit verboden waren, zoals erotica. Het gaat om uitgaven vanaf 1801 tot heden. Behalve Nederlandse zijn er ook veel Duitse, Engelse, Franse en Amerikaanse uitgaven.

Het moderne bibliofiele boek is sterk in de collectie vertegenwoordigd. Van de belangrijkste vernieuwers van het Nederlandse boekenvak uit het interbellum, de zogenaamde 'grote vijf', te weten A.A.M. Stols, J. van Krimpen, S.H. de Roos, J.F. van Royen en C. Nypels, zijn vele boeken aanwezig, evenals uitgaven van Piet Zwart en Willem Sandberg. Ook uit de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn veel bibliofiele uitgaven in de collectie vertegenwoordigd, zoals uitgaven van de Carlina Pers, de Kwadraatbladen van Steendrukkerij de Jong of werk van de Sjaalmanpers en Sub Signo Libelli. Ook luxe edities van boeken van commerciële uitgevers (zoals De Arbeiderspers) behoren tot deze collectie, net als Cobra-publicaties en kunstenaarsboeken. Uitgaven van de leden van de Stichting Drukwerk in de marge zijn goed vertegenwoordigd. Tenslotte maken bijzondere typografische uitgaven deel uit van deze verzameling, zoals het SHV-boek van Irma Boom.

Willem Sandberg, Nu (1959)
Willem Sandberg, Nu (1959)

Willem Sandberg, Nu (1959)

Louis Couperus, Zijn aangenomen zoon (Sub Signo Libelli, 1980)
Louis Couperus, Zijn aangenomen zoon (Sub Signo Libelli, 1980)

Louis Couperus, Zijn aangenomen zoon (Sub Signo Libelli, 1980)

Walter K. [Kerkhofs] en Tilman K. [Knop], K2. Groenlandreis 1993 (Stichting Pro Graph, 1996)
Walter K. [Kerkhofs] en Tilman K. [Knop], K2. Groenlandreis 1993 (Stichting Pro Graph, 1996)

Walter K. [Kerkhofs] en Tilman K. [Knop], K2. Groenlandreis 1993 (Stichting Pro Graph, 1996)

Flora Batava (1800-1934)
Flora Batava (1800-1934)

Flora Batava (1800-1934)