Collectie Koopman

De collectie: Franse literaire werken uit de 20ste en 21ste eeuw: eerste drukken, opdrachtexemplaren, bijzonder vormgegeven edities, kunstenaarsboeken, typografisch bijzondere uitgaven, met een collectie brieven en handschriften van Franse literaire auteurs.
Omvang: Circa 10.000 boeken en enkele honderden handschriften.
Toegankelijkheid: De titels zijn uitgebreid beschreven in de KB-Catalogus, met onder meer gegevens over kunstenaars, vormgevers, illustratoren, binders en lettertypen. Van ruim 200 boeken zijn verhalen en afbeeldingen beschikbaar in digitale vorm in de digitale expositie.
Meer informatie: Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

Bijna complete verzamelingen van auteurs als Paul Valéry, Colette, André Gide, Francis Carco en vele anderen, met de nadruk op het Interbellum (1920-1940) en met een grote verzameling 20ste- en 21ste-eeuwse kunstenaarsboeken van bijvoorbeeld Picasso, Matisse, Jean Capdeville, Bertrand Dorny, Didier Mutel, en met uitgaven van Fata Morgana, Anakatabase, Petropolis, de Kaldewey Press en vele anderen.

Collectie Koopman in de Koninklijke Bibliotheek
Collectie Koopman in de Koninklijke Bibliotheek

Collectie Koopman in de Koninklijke Bibliotheek

Pablo Picasso, Pierre Reverdy, Le chant des morts (1948)
Pablo Picasso, Pierre Reverdy, Le chant des morts (1948)

Pablo Picasso, Pierre Reverdy, Le chant des morts (1948)

François Da Ros, Martine Rassineux, Nathalie Grenier, Kacerov (2003)
François Da Ros, Martine Rassineux, Nathalie Grenier, Kacerov (2003)

François Da Ros, Martine Rassineux, Nathalie Grenier, Kacerov (2003)

François Righi, Marie Grégoire, Heures dispersées (2014)
François Righi, Marie Grégoire, Heures dispersées (2014)

François Righi, Marie Grégoire, Heures dispersées (2014)

Collectieprofiel

De kern van de verzameling zijn literaire uitgaven van Franse auteurs uit het Interbellum (1920-1940), veelal in bijzondere uitgaven: met illustraties, met opdrachten in handschrift van de auteur, in luxe edities op bijzonder papier en met bijlagen als originele brieven, foto's, handschriften, drukproeven en extra afdrukken van etsen en dergelijke kunstwerken. Ook de naoorlogse uitgaven zijn ruim vertegenwoordigd, met name op het het gebied van het proza. Het hedendaagse boek is vooral in bijzondere uitgaven aanwezig.

Collectiegeschiedenis

De collectie is een geschenk van Louis Koopman (1887-1968), ter herinnering aan zijn vroeg overleden verloofde Anny Antoine (1897-1933). Dankzij een legaat, de Stichting Fonds Anny Antoine/Louis Koopman, wordt de collectie nog steeds aangevuld met nieuwe aanwinsten. Vanaf de jaren zeventig zijn veel geïllustreerde edities aangeschaft en vanaf het jaar 2000 is de nadruk verlegd naar uitgaven met een bijzondere typografie of kunstenaarsboeken.

Over de collectie verschenen verschillende monografieën, waaronder Voix et visions (2009) en Artists & Others (2016). Tentoonstellingen van de collectie vonden plaats in Den Haag (2005), Auxerre (2009), Brussel (2011-2012) en New York (2016). In 2013 werd eenmalig de Koopman Prijs voor Boekbanden uitgeschreven.

Meer over de Collectie Koopman

Lees verder over de grondleggers, de herkomst en de ontwikkeling van de Collectie Koopman en over bijzondere onderdelen ervan, zoals boekbanden en kunstenaarsboeken:

Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman

Literatuur

 • Louis Koopman, Anny Antoine : sa vie, nos conversations littéraires. Haarlem, 1968
 • Sjoerdtje Roelofs,  'La 'Collection Anny Antoine-Louis Koopman' à la Bibliothèque Royale de La Haye', in: Bibliotheekleven, 47 (1962) 9, p. 577-580
 • J.K.F. van Berkel, In liefde verzameld, Franse bellettrie in bibliofiele uitgaven uit de collectie Anny Antoine-Louis Koopman. Met medew. van Paul van Capelleveen. 's-Gravenhage, 1989
 • J.K.F. van Berkel, 'De collectie Anny Antoine-Louis Koopman in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag' in: De Boekenwereld, 5 (1988/89) 3, p. 117-122
 • 'Louis Jan Koopman, elektrotechnisch ingenieur, zakenman 1887-1968' in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. Zwolle, 1998, p. 163-167
 • Paul van Capelleveen, 'Exlibris voor de Collectie Koopman', in: Exlibriswereld, 46 (2003) 3 (herfst), p. 366-369
 • Paul van Capelleveen, 'Een bibliofiel monument. De Koopman Collectie in de Koninklijke Bibliotheek', in: BoekAgenda, (2005), p. [14]-[20]
 • Paul van Capelleveen & Sophie Ham, 'Luxe, de kunst van het Franse boek', in: De Boekenwereld, 22 (2005/06) 1 (september), p. 2  
 • Paul van Capelleveen, 'De Koopman Collectie in de Koninklijke Bibliotheek', in: De Boekenwereld, 22 (2005/06) 1 (september), p. 3-9
 • Paul van Capelleveen, 'Zelf Koopman-boeken verzamelen', in: De Boekenwereld, 22 (2005/06) 1 (september), p. 26-31
 • Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voix et visions. La Collection Koopman et l’Art du Livre français. Sous la direction de Clemens de Wolf & Paul van Capelleveen. La Haye, Zwolle, 2009
 • Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voices and visions. The Koopman Collection and the Art of the French Book. Compiled by Clemens de Wolf & Paul van Capelleveen. The Hague, Zwolle, 2009
 • Paul van Capelleveen, 'La Collection Koopman, fleuron de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas', in: Art & métiers du livre, 273 (juillet-auôt 2009), p. 20-35
 • Paul van Capelleveen, Artists & others: the imaginative French book in the 21st century: Koopman Collection, National Library of the Netherlands. Nijmegen, 2016
 • Paul van Capelleveen & Sophie Ham, Artists & others: the imaginative French book in the 21st century: From the Koopman Collection, National Library of the Netherlands: exhibition guide. The Hague, 2016