Edgar du Perron (schrijver)

De collectie: Een bijna complete verzameling publicaties van Edgar du Perron (1899-1940), veelal met zijn eigen aantekeningen in handschrift.
Omvang: Ca. 190 titels.
Toegankelijkheid: De uitgaven zijn vindbaar in de KB-Catalogus. Ze worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Arno Kuipers 070-3140561 of Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

De werken van Edgar Du Perron (1899-1940) laten zien dat hij een kosmopolitisch schrijver was. Over het land waar hij opgroeide - Nederlands-Indië - schreef hij de roman Het land van herkomst. Hij woonde later in Gistoux (België) en Parijs, vervolgens weer in Nederlands-Indië en ten slotte in Bergen.

Duco Perkens, Kwartier per dag (1924)
Duco Perkens, Kwartier per dag (1924)

Duco Perkens, Kwartier per dag (1924)

E. du Perron, *Bij gebrek aan ernst,zijnde de volledige werken van Duco Perkens* (1926), met omslagtekening en frontispice van A.C. Willink
E. du Perron, Bij gebrek aan ernst (1926): tekening van A.C. Willink

E. du Perron, Bij gebrek aan ernst,zijnde de volledige werken van Duco Perkens (1926), met omslagtekening en frontispice van A.C. Willink

J. Greshoff, Ketelmuziek (1928)
J. Greshoff, Ketelmuziek (1928)

J. Greshoff, Ketelmuziek (1928)

Collectieprofiel

De verzameling bevat de eerste uitgaven van Du Perrons werk, waaronder zijn meesterwerk Het land van herkomst en de boeken met illustraties van zijn vriend Carel Willink. De collectie bestaat voor een groot deel uit exemplaren met aantekeningen van de auteur in handschrift en er zijn bovendien vele zeer zeldzame privé-uitgaven van Du Perrom waarvan de oplage niet groter is geweest dan twintig of dertig exemplaren. Daarbij behoren ook zijn pornografische teksten.

Collectiegeschiedenis

In 1954 kreeg de Koninklijke Bibliotheek de Du Perron-collectie uit het bezit van de uitgever A.A.M. Stols ten geschenke van de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek. Daarbij bevonden zich niet alleen de romans, maar ook complete sets tijdschriften waaraan Du Perron bijdragen had geleverd of waarvan hij (ten dele) de redactie had gevoerd, zoals Forum, Avontuur, en de cahiers van De driehoek. Stols heeft tussen 1925 en 1946 veel van Du Perrons werken uitgegeven. In 1948 publiceerde Stols een bibliografie van Du Perrons werk, die voor een belangrijk deel gebaseerd werd op Stols' eigen collectie (nu die van de KB). Die collectie bestond uit 76 delen.

De collectie wordt aangevuld met bijzondere exemplaren of nieuwe uitgaven.

Literatuur

  • Marieke van Delft en Clemens de Wolf, 'E. du Perron', in: Vriendschap in vereniging. Den Haag, 1988, p. 112-114.
  • 'Du Perron', in: Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. Zwolle, 1994, p. 190-191.
  • Reinder Storm en Kees Thomassen (samenst.), Gebiologeerd door zichzelf. Het literaire leven van H. Marsman & E. du Perron. Den Haag. 1999.

E. du Perron, Het land van herkomst (1935)
E. du Perron, Het land van herkomst (1935)

E. du Perron, Het land van herkomst (1935)

E. du Perron, Cahiers van een lezer (1928-1929)
E. du Perron, Cahiers van een lezer (1928-1929)

E. du Perron, Cahiers van een lezer (1928-1929)