Gerrit Achterberg (dichter)

De collectie: Een nagenoeg complete verzameling bijzondere exemplaren van het werk van de dichter Gerrit Achterberg.
Omvang: Meer dan 100 delen.
Toegankelijkheid: De boeken kunt u vinden via de KB-Catalogus. Ze zijn ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties en worden niet uitgeleend.
Meer informatie: Arno Kuipers 070-3140561 en Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

Arie Jac. Dekker en Gerrit Achterberg, Zangen van twee twintigers (1924)
Zangen van twee twintigers (1924)

Arie Jac. Dekker en Gerrit Achterberg. Zangen van twee twintigers (1924)

Gerrit Achterberg, Sphinx (1946)
Sphinx (1946)

Gerrit Achterberg. Sphinx (1946)

Gerrit Achterberg, Cryptogamen (1946)
Cryptogamen (1946)

Gerrit Achterberg, Cryptogamen (1946)

Collectieprofiel

De populaire dichter Gerrit Achterberg (1905-1962) staat bekend als de man die zijn hospita vermoordde en dichtte over een gestorven geliefde. De groeiende waardering voor zijn werk begon met een lofrede van Bertus Aafjes in 1946. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten die experimenteerden met dichtvormen werd Achterbergs poëzie steeds vormvaster. Zijn thema is omschreven als: 'U en de dood en ik'. Ook na zijn dood bleef hij populair: in 1963 verscheen de bundel Verzamelde gedichten. Er werden er tienduizenden van verkocht; in 2003 verscheen de dertiende druk. Deze collectie bestaat uit de eigen exemplaren van Achterbergs dichtbundels én de exemplaren die hij schonk aan zijn vrouw C.J.Achterberg-Van Baak en bevat bovendien boeken over Gerrit Achterberg, rijmprenten en affiches.

Collectiegeschiedenis

Bij testament vermaakte de echtgenote van Achterberg één exemplaar van elke druk van elk boek van wijlen haar echtgenoot aan de Koninklijke Bibliotheek. Veel van die exemplaren bevatten opdrachten van de dichter aan zijn vrouw. Achterbergs debuut samen met Arie Jac. Dekker, Zangen van twee twintigers uit 1924, maakte geen deel uit van de Achterbergcollectie, maar is later aan de collectie toegevoegd, zoals dat ook is gebeurd met postume uitgaven van zijn werk.

Literatuur

  • 'Gerrit Achterberg', in: Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. Zwolle, 1994.
  • Paul van Capelleveen, 'Achterberg typografisch', in: De Boekenwereld, september 2019, p. 6-65.
  • Wim Hazeu, Gerrit Achterberg: een biografie. Amsterdam, 1988.
  • Reinder Storm, 'Gerrit Achterberg in de vitrine', in: KB Centraal, 19 (1990) 7/8, p. 20-21.
  • Ons uitgebreide profiel over Gerrit Achterberg (1905-1962) binnen het Thema Nederlandse poëzie.