Schenken van kinderboeken

Welke boeken verzamelt de KB voor de kinderboekencollectie?

Als nationale bibliotheek van Nederland verzamelt en bewaart de Koninklijke Bibliotheek alle kinder- en jeugdboeken en -tijdschriften van Nederlandse uitgevers die in Nederland (niet België) zijn verschenen. De KB verzamelt tevens alle Nederlandstalige kinderboeken van buitenlandse uitgevers, met uitzondering van Belgische uitgevers. Van alle titels worden alle drukken verzameld, ook ongewijzigde herdrukken. Centsprenten vallen tevens onder de kinderboekencollectie.

De KB-kinderboekencollectie omvat publicaties: er is in principe geen plaats voor originele tekeningen, ongeordend archiefmateriaal en voorwerpen. Deze worden bewaard bij andere erfgoedinstellingen. De boeken die in de KB-collectie worden opgenomen, moeten vrij zijn van waterschade, sporen van beestjes, schimmel en dergelijke. De publicaties moeten in goede staat te zijn, bij voorkeur in originele band, indien van toepassing met onbeschadigd stofomslag. Voor efemere publicaties gelden laatstgenoemde eisen in mindere mate.

Welkome aanwinsten

Hoewel de KB-kinderboekencollectie zeer uitgebreid is, ontbreken er ook nog veel publicaties. Schenkingen van nog niet aanwezige boeken en tijdschriften binnen dit verzamelgebied zijn daarom zeer welkom! U kunt via de KB-catalogus of het Centraal Bestand Kinderboeken kijken of de publicaties die u wilt schenken, ontbreken in de kinderboekencollectie.

We zijn met name geïnteresseerd in publicaties die nog ontbreken in de KB-collectie, maar ook betere exemplaren van reeds aanwezige uitgaven zijn welkom. Er staat dan ‘slecht ex’ of ‘matig ex’ bij de beschrijving in de catalogus. Er zijn geen extra exemplaren nodig van uitgaven waarvan de KB reeds over goede of redelijke exemplaren beschikt.

Schenking op naam

Stelt u er prijs op om als schenker/schenkster genoemd te worden in een annotatie bij de beschrijving van de boeken in de bibliotheekcatalogus? Dan nemen we graag als dank voor uw schenking een annotatie op: “Geschenk van [voornaam] [achternaam], [woonplaats]”. U kunt dit bij uw schenking aangeven.

Transport

Voor grote partijen schenkingen kan transport geregeld worden. Kleinere aantallen boeken kunnen verpakt in een stevige envelop of in een schone doos zonder portokosten verstuurd worden naar het KB-antwoordnummer. U kunt de boeken ook afgeven aan de ontvangstbalie van de KB. Vermeld in alle gevallen alstublieft uw naam en contactgegevens (emailadres of telefoonnummer) op een bijgesloten briefje in de doos of envelop, zodat we contact met u op kunnen nemen.

Schenkingen worden na aankomst in de quarantaineruimte geplaatst en onderzocht door één van onze collectiebehoudsmedewerkers. Uit dit onderzoek kan volgen dat bepaalde boeken niet opgenomen kunnen worden in de collectie, bijvoorbeeld omdat er tijdrovende restauratiewerkzaamheden benodigd zijn of omdat er sporen van schimmels of beestjes worden aangetroffen.

Contact

Heeft u kinderboeken die nog niet in de kinderboekencollectie voorkomen, en wilt u deze schenken? Heel graag! U wordt verzocht contact op te nemen met de Kinderboeken-collectiespecialist Karin Vingerhoets of met algemene geschenkencoördinator Peter van Beest voordat u boeken opstuurt.

Bij aanbod en overleg graag de aard van de schenking vermelden en -indien de omvang het toelaat- graag een lijstje met titel, auteur en evt. illustrator, uitgever, druk en jaar van uitgave.