Louis Couperus (auteur)

De collectie: Een omvangrijke verzameling uitgaven van Louis Couperus (1863-1923), met eerste drukken, luxe exemplaren, varianten van boekbanden en handschriften van romans, verhalen en gedichten, inclusief alle latere drukken, vertalingen en studies over Couperus in boekvorm.
Omvang: Ca. 2200 banden, waarvan 1400 uit de zogeheten Eekhof-verzameling; daarnaast ca. 70 handschriften.
Dekkingsgraad: Vrijwel compleet.
Toegankelijkheid: De titels zijn uitgebreid beschreven in de KB-Catalogus.
Meer informatie: Arno Kuipers 070-3140561 of Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

Louis Couperus, De boeken der kleine zielen (1901-1903), gebonden in perkament naar een ontwerp van Theo Neuhuys

Louis Couperus, De boeken der kleine zielen (1901-1903), gebonden in perkament naar een ontwerp van Theo Neuhuys

Louis Couperus, Oostwaarts (1924)

Louis Couperus,Oostwaarts (1924)

Louis Couperus, De stille kracht (1900) met een bandontwerp door J.J.C. Lebeau

Louis Couperus, De stille kracht (1900) met een bandontwerp doorJ.J.C. Lebeau

Collectieprofiel

De Haagse schrijver Louis Couperus (1863-1923) is één van de grootste Nederlandse schrijvers aller tijden. Het enorme oeuvre van de zeer Haagse auteur blijft steeds nieuwe lezers trekken. Klassieke werken als Eline Vere, De stille kracht en Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan horen tot de absolute top van de Nederlandse canon en werden ook veelvuldig vertaald. Couperus publiceerde veel van zijn werk bij uitgeverij L.J. Veen en die werkte samen met kunstenaars als Richard Roland Holst, Jan Toorop en H.P. Berlage. Zij maakten voor Veen moderne (vaak Art Nouveau) boekbanden en illustraties voor de boeken van Couperus. Daarvan bestaan meestal meerdere varianten, zoals in het geval van het sprookje Psyche uit 1898 met het bandontwerp van Toorop: er zijn verschillende kleurzettingen van bekend.

De KB bewaart bovendien circa zeventig handschriften van Louis Couperus, bijvoorbeeld de manuscripten van De berg van licht en Het zwevende schaakbord.

Naast deze boeken en handschriften bevat de collectie tientallen vertalingen en studies over het werk van Couperus.

Collectiegeschiedenis

De Koninklijke Bibliotheek kreeg bij leven van Couperus een aantal handschriften van Louis Couperus ten geschenke. In 2006 werd het bezit op spectaculaire wijze vergroot toen samen met het Letterkundig Museum de verzameling werd gekocht van de befaamde Couperus-verzamelaar J.A. Eekhof (1928-2007). Het Letterkundig Museum beheert sindsdien de brieven, handschriften en andere documenten uit de collectie-Eekhof en de Koninklijke Bibliotheek beheert de boeken.
Onder de 1400 banden tellende Eekhof-collectie bevinden zich veel buitengewone exemplaren, zoals het unieke exemplaar van Herakles uit 1913 dat uitgever Veen speciaal liet binden in perkament met de titel in goud. Van deze band bestaat maar één exemplaar. Het was een goedmakertje van de uitgever die het boek eerder liet drukken met een verkeerd gespelde titel: ‘Herackles’. Dankzij Eekhof bezit de KB veel vertalingen van Couperus in het Duits, Frans en Engels, maar ook Noodlot in het Servo-Kroatisch en Eline Vere in het Urdu.

Literatuur

  • Fréderic Bastet, Louis Couperus, een biografie. Amsterdam, 2005 (4e druk)
  • H.T.M. van Vliet, Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus’ werk (1884-1925). Amsterdam, 2000.
  • H.T.M. van Vliet, ‘Perfectie als norm. De Couperuscollectie van J.A. Eekhof’. In: De Parelduiker, 12 (2007), nr. 1. p. 3-13.
  • Erik van Schoonhoven, ‘De essentie van verzamelen. Mysterieuze collectie-Eekhof onthult haar geheimen’. In: Arabesken, 14 (2006), nr. 28, p. 20-22.