P.C. Boutens (dichter)

De collectie: Een bijna complete verzameling van dichtwerken en vertalingen van P.C. Boutens (1870-1943), inclusief zijn eigen privé-uitgaven in beperkte oplagen.
Omvang: Enkele tientallen werken.
Toegankelijkheid: De boeken zijn beschreven in de KB Catalogus.
Meer informatie: Arno Kuipers 070-3140561 en Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

P.C. Boutens, Beatrijs (1942)
P.C. Boutens, Beatrijs (1942)

P.C. Boutens, Beatrijs (1942)

P.C. Boutens, Naenia: tot de nagedachtenis van Willem van Tets (1903)
P.C. Boutens, Naenia: tot de nagedachtenis van Willem van Tets (1903)

P.C. Boutens, Naenia: tot de nagedachtenis van Willem van Tets (1903)

P.C. Boutens, Oden en fragmenten van Sapfo (1928)
P.C. Boutens, Oden en fragmenten van Sapfo (1928)

P.C. Boutens, Oden en fragmenten van Sapfo (1928)

Collectiebeschrijving

De collectie bevat alle dichtbundels die de symbolistische dichter P.C. Boutens (1870-1943) vanaf 1898 publiceerde. Deze dichtbundels, die tussen 1900 en 1930 vele herdrukken beleefden, werden vaak bijzonder vormgegeven, geïnspireerd door de Nieuwe Kunst en de private press-beweging in Engeland. Ook verschenen van de eerste drukken steeds luxe edities, gebonden in perkament. Zijn poëzie is beïnvloed door die van de Tachtigers, wat te zien is aan zijn voorliefde voor neologismen. Maar zijn poëzie werd sterk bepaald door zijn filosofische overtuigingen, met name de leer van Plato, de Griekse filosoof. Het ging hem steeds om een 'hogere werkelijkheid'.

Boutens promoveerde in 1899 op het werk van de Griekse komedieschrijver Aristophanes en publiceerde een lange reeks vertalingen van Griekse toneelstukken. Sommige daarvan werden in kleine oplagen door hem zelf uitgegeven. Daarnaast publiceerde hij in eigen beheer enkele bloemlezingen, waaronder een met gedichten van Alfred Lord Douglas, de geliefde van Oscar Wilde. De homoseksualiteit van Boutens is duidelijker (maar nog steeds zeer verhuld) af te lezen aan zijn Strofen van Andries de Hoghe (1919).

Boutens was jarenlang leraar klassieke talen aan de jongenskostschool 'Noorthey' te Voorschoten. Na het overlijden van een van de leerlingen schreef hij het treurdicht Naenia: tot de nagedachtenis van Willem van Tets. Dat verscheen in een oplage van maar 12 exemplaren.

Collectiegeschiedenis

De werken van P.C. Boutens zijn door de Koninklijke Bibliotheek in de loop der jaren geleidelijk verworven. Een schenking van ruim 50 boeken van en over Boutens vond plaats in 1987. Deze boeken kwamen uit het bezit van J. Keetelaar uit Den Haag. De collectie werd aangevuld door schenking van enkele zeldzame privé-uitgaven van Boutens door het Letterkundig Museum. In 1995 kreeg de KB een exemplaar van Naenia ten geschenke van de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek. Dit exemplaar is hoogstwaarschijnlijk Boutens' eigen exemplaar geweest. Het werd - als enige exemplaar uitgebreid - 'vercierd' door Jan Toorop. Dit exemplaar is ook digitaal beschikbaar als 'topstuk'.

Literatuur

  • Paul van Capelleveen, 'Naenia, P.C. Boutens'. In: Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen. Den Haag/Amsterdam, 2008, p. 44-45.
  • Marieke van Delft en Clemens de Wolf, 'P.C. Boutens'. In: Vriendschap in vereniging, red. M. van Delft e.a., Den Haag, 1988, p. 112-114.
  • Marco Goud. Een ondraaglijke drukfout. De ontstaansgeschiedenis van P.C. Boutens' Naenia, gevolgd door acht brieven van Boutens aan Joh. Enschedé en Zonen, Woubrugge, 2005.
  • Dick van Halsema. 'Boutens' poëzie kon een dode geliefde goed gebruiken'. In: Vrij Nederland, jrg. 56 (1995), no. 40 (7 oktober), p. 60-61.