Stripboeken

De collectie: Een omvangrijke verzameling stripboeken uit binnen- en buitenland, met de nadruk op Nederlandse uitgaven, inclusief luxe edities.
Omvang: Ca. 13.000 banden.
Dekkingsgraad: Vrijwel compleet (voor de Nederlandse uitgaven vanaf 1974); verder representatief.
Toegankelijkheid: De titels zijn uitgebreid beschreven in de KB-Catalogus. Beeldverhalen (een deelcollectie) zijn toegankelijk via een aparte zoekingang. De uitgaven mogen worden geraadpleegd na schriftelijke toestemming. Ze worden niet uitgeleend.
Meer informatie: Anna Rademakers - 070-3140780.

De toekomstige onderzoeker naar de cultuur van onze tijd zal in deze collectie zijn hart kunnen ophalen. Misschien kan hij hier wel, in Vreten maar!!, no. 112 uit de serie Terror het antwoord vinden op de problematiek van de boulimie, in Bloederige Kerstmis leren over het vieren van Kerstmis in bepaalde kringen of in Snakken naar moord en De gek aan het stuur iets vinden over het rijgedrag uit de jaren tachtig.

M. Toonder, Tom Poes, jrg. 1 nr. 2 (dec. 1947)
M. Toonder, Tom Poes, jrg. 1 nr. 2 (dec. 1947)

M. Toonder, Tom Poes, jrg. 1 nr. 2 (dec. 1947) Aanvraagnummer: T 11032

Kapitein Rob in China (1947) en Henk Sprenger, De avonturen van wonder-midvoor Kick Wilstra (& zonen) (1955)
Kapitein Rob in China (1947) en Henk Sprenger, De avonturen van wonder-midvoor Kick Wilstra (& zonen) (1955)

Kapitein Rob in China (1947) en Henk Sprenger, De avonturen van wonder-midvoor Kick Wilstra (& zonen) (1955)

'Het geheim van Killarny'. in: Sjors van de rebellenclub, nr. 4 (25 januari 1958)
'Het geheim van Killarny'. in: Sjors van de rebellenclub, nr. 4 (25 januari 1958)

'Het geheim van Killarny'. in: Sjors van de rebellenclub, nr. 4 (25 januari 1958)

Collectieprofiel

Vanaf de jaren zestig veranderde de strip van lectuur voor kinderen in een door kunsthistorici, intellectuelen en studenten gewaardeerd genre. De collectie strips in de KB bestaat naast twee verwante collecties: kinderboeken en kranten (waarin veel strips zijn gepubliceerd). De collectie bestaat uit series en tijdschriften en daarnaast uit losse albums, zoals Kuifje, Suske en Wiske, Sjors en Sjimmie, Eric de Noorman, de vele boeken van Marten Toonder, de classic-series, maar ook pulp-series zoals de Strips voor volwassenen (waaronder Bonte verhalen, Taboe, Terror en Vampirissimo). Moderne beeldromans maken eveneens deel uit van de collectie, zoals Dick Matena's versie van De avonden van Gerard Reve. Ook oudere strips zijn in de collectie opgenomen, zoals Kapitein Rob, Jimmy Brown en Flipje, het fruitbaasje uit Tiel.

Collectiegeschiedenis

Begin jaren zeventig werd de basis gelegd voor de stripcollectie nadat in 1969 een notitie van de toenmalige vakreferent kunstgeschiedenis (Jan Storm van Leeuwen) de wenselijkheid ervan had geformuleerd. Aanvankelijk werden de Nederlandse strips op zeer ruime schaal aangeschaft, verder een representatieve keuze uit de buitenlandse strips in de oorspronkelijke taal, en literatuur over strips. Vanaf de instelling van het Depot van Nederlandse Publicaties in 1974 komen de meeste in Nederland gepubliceerde strips rechtstreeks binnen via de uitgevers; daarnaast worden aankopen gedaan via gespecialiseerde stripwinkels. Buitenlandse strips maken voornamelijk dankzij de Nederlandse vertalingen deel uit van de collectie.

Oudere strips zijn deels via schenkingen aan de collectie toegevoegd: daaronder bevinden zich een aantal afleveringen van Bruintje Beer uit de oorlogsjaren, de eerste jaargang van het tijdschrift Tom Poes (1947) en afleveringen van Donald Duck.

Naslagwerken en literatuur over strips worden zo compleet mogelijk (internationaal) verzameld.

Literatuur

  • J. Storm van Leeuwen, 'Het Beeldverhaal. Wat is het, wat is het waard en wat moeten wij ermee?', in: Open, 4 (1972), pp. 603-619.
  • J. Storm van Leeuwen, 'Het Nederlandse beeldverhaal', in: Ons Erfdeel, 15 (1972) 2, pp. 52-74.
  • Inks: Cartoon and Comic Art Studies. Columbus, OH, 1994-1997
  • Stripschrift: tijdschrift voor striplezers. Amsterdam, 1968-...
  • The Comics Journal: the Magazine of News & Criticism. Seattle, WA., 1990-...
  • Hans Matla, Stripkatalogus: de negende dimensie: officiĆ«le cumulatieve stripografie van de stripboeken en striptijdschriften in de Nederlandse, Friese, Nedersaksische en Limburgse taal. 's-Gravenhage, 1998