Willem Bilderdijk (auteur)

De collectie: Een bijna complete verzameling van alle werken van Willem Bilderdijk (1756-1831), met onder andere dichtbundels en taalkundige verhandelingen. Veel exemplaren hebben handgeschreven opdrachten van de auteur of bevatten brieven en ingeplakte gravures; ook zijn er veel door de auteur zelf gecorrigeerde exemplaren die als kopij dienden voor latere drukken.
Omvang: Circa 800 delen (meer dan 1100 objecten).
Toegankelijkheid: De collectie is beschreven in de KB Catalogus. Een door A.W. Leeflang bijeengebrachte verzameling van Bilderdijk werken is via deze link in de KB-catalogus te vinden.
Meer informatie: Arno Kuipers 070-3140561 en Paul van Capelleveen 06-2863-8783.

Portret van Willem Bilderdijk

Portret van Willem Bilderdijk

Portret van Willem Bilderdijk (uit R.A. Kollewijn: Bilderdijk: zijn leven en zijn werken. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1891, dl. 1, tegenover de titelpagina)

Portret van Willem Bilderdijk (uit R.A. Kollewijn:Bilderdijk: zijn leven en zijn werken. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1891, dl. 1, tegenover de titelpagina)

Titelpagina van Mijn verlustiging.- [Herziene uitgave]. Leyden: C. van Hoogeveen junior en Erven D. Klippink, 1781.

Titelpagina vanMijn verlustiging.- [Herziene uitgave]. Leyden: C. van Hoogeveen junior en Erven D. Klippink, 1781.

Collectiebeschrijving

Het oeuvre van de schrijver, advocaat, leraar, historicus, vertaler maar bovenal dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) is gigantisch. De schrijfdrift en boekproductie van Bilderdijk was bij zijn leven al legendarisch. Sinds 2006 is de grote Bilderdijk-bibliografie van Lesley Monfils beschikbaar, waaruit blijkt dat alleen al het aantal zelfstandige titels van Bilderdijk tot boven de 400 nummers reikt. De KB heeft een groot deel van deze zelfstandige publicaties in haar bezit. De opbouw van de Bilderdijk-collectie begon al vrij snel na de oprichting van KB in 1798. Bilderdijk werd in de vroege negentiende eeuw beschouwd als een zeer groot dichter, die Vondel naar de kroon stak. Eén van de oudste werken van Bilderdijk in de KB is een editie uit 1781 van het roemruchte Mijn verlustiging, een bundel erotische gedichten. De KB bewaart ook enkele bijzondere achttiende-eeuwse gelegenheidsuitgaven van Bilderdijk, zoals het gedicht voor zijn echtgenote uit 1794, Ter verjaarfeest van mijne egade en* Bij ’t lijk van mijn zoontjen, na drie weken levens overleden, den laatsten van grasmaand MDCCLXXXIX* (1789), door Bilderdijk zelf gesigneerd en gedateerd. Een ander opmerkelijk werk is het Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking (1813), zogenaamd uit het Russisch vertaald, maar het kwam volledig uit de koker van Bilderdijk zelf. Naast de zelfstandige boekuitgaven bezit de KB ook een groot aantal handschriften en brieven van Bilderdijk. De KB bewaart verschillende gedichten in handschrift, maar de collectie bevat ook handschriften van historische en juridische werken. In de brievencollectie bevinden zich onder meer 224 brieven van Bilderdijk aan boekhandelaar en uitgever Johannes Immerzeel jr.

In 2008 is de Bilderdijk-collectie van de KB meer dan verdubbeld door de zogeheten ‘Leeflang-verzameling’, een langdurige bruikleen van het Letterkundig Museum. Deze Bilderdijkcollectie van A.W. Leeflang is bijzonder omdat ze ook veel uitgaven bevat uit de periode ná Bilderdijks dood. Deze verzameling, die deels door Monfils is onderzocht voor de bibliografie, bevat exemplaren met handgeschreven opdrachten, brieven, ingeplakte gravures, gecorrigeerde exemplaren (dienend als kopij voor latere drukken) en bijzondere uitgaven, deels met varianten van eerdere bekende exemplaren. De collectie omvat zo'n elf meter boeken en tijdschriften. Al deze werken bevatten bibliografische aantekeningen van de verzamelaar. De Leeflang-collectie isvia deze link in de KB-cataloguste vinden.

Zie ook:
Bilderdijk dossier in thema Nederlandse poëzie

Literatuur