Moderne handschriften (vanaf ca. 1550)

De collectie namiddeleeuwse handschriften telt ongeveer 5.000 boekhandschriften (waaronder ca. 770 alba amicorum) en 130.000 brieven. Op deze pagina vindt u links naar de beschrijvingen van de afzonderlijke deelcollecties.

alba amicorum en poëziealbums

Alba amicorum

 • De KB collectie alba amicorum en poëziealbums is de grootste in Nederland
Bogaers

Adriaan Bogaers (taal- en letterkundige)

 • Handschriften uit de bibliotheek van de jurist en letterkundige Adriaan Bogaers

Brieven (vanaf de 17de eeuw)

 • De KB heeft 125.000 à 150.000 brieven vanaf het midden van de zestiende eeuw tot heden
Cornets-De Groot

Familiearchief Cornets De Groot

 • Het familiearchief Cornets-De Groot o.a. over de beroemdste telg, de rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645)
Cremer

Jacob Jan Cremer (auteur)

 • De collectie handschriften van schrijver Jacob Jan Cremer (1827-1880)
Cuper

Gijsbert Cuper (classicus)

 • De verzameling papieren van Gijsbert Cuper (1644-1716), hoogleraar klassieke talen
Constantijn Huygens (dichter, staatsman)

Constantijn Huygens (dichter, staatsman)

 • De Huygenscollectie omvat de schriftelijke nalatenschap van Constantijn Huygens (1596-1687) en diens nazaten
Immerzeel

Johannes Immerzeel jr. (uitgever)

 • Een verzameling brieven gericht aan boekhandelaar en letterkundige Joh. Immerzeel Jr. (1776-1841)
Kloos

Willem Kloos / De Nieuwe Gids / Jacques Perk

 • Circa 1.000 boeken over Kloos en het archief van De nieuwe gids
Marsman

H. Marsman (dichter)

 • Correspondentie, drukproeven, geannoteerde boeken, overdrukken en recensies van en over het werk van Hendrik Marsman
Jacques Perk

Jacques Perk (bij Willem Kloos / Nieuwe Gids)

 • De handschriften van en rond Jacques Perk (1859-1881)
Pijper

Willem Pijper (componist)

 • Archief Willem Pijper (1894-1947), componist, dirigent en publicist
Schoemaker

Atlas Schoemaker

 • De ‘atlas’ van Andries Schoemaker (1660-1735) bestaat o.a. uit getekende stadsgezichten
Sierskma

Fokke Sierksma (cultuurwetenschapper)

 • Het archief van de theoloog, essayist en dichter Fokke Sierksma (1917-1977)
Te Winkel

Jan te Winkel (neerlandicus)

 • Het archief van neerlandicus en hoogleraar Jan te Winkel (1847-1927)
Tollens

H.F. Tollens Cz. (dichter: handschriften)

 • De collectie van en over de dichter H.F. Tollens Cz. (1780-1856)
Toorop

Jan Toorop (kunstenaar)

 • In 1929 verwierf de KB het archief van de kunstenaar Johannes Theodoor Toorop (1858-1928)
Witsen

Willem Witsen (kunstenaar)

 • Collectie brieven gericht aan de schilder, etser, fotograaf en publicist Willem Witsen (1860-1923)