Adriaan Bogaers (taal- en letterkundige)

De collectie: Een verzameling taal- en letterkunde met de nadruk op het Middelnederlands en het werk van zestiende- en zeventiende-eeuwse dichters: handschriften, incunabelen, oude drukken en bijzondere uitgaven uit latere tijd.
Omvang: Ca. 3500 gedrukte werken, ca. 50 handschriften en ca. 2,4 meter documenten.
Toegankelijkheid: De titels zijn beschreven in de KB-Catalogus. Als collectie zijn ze beschreven in het Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek gedurende het jaar 1870.
Meer informatie: Jeroen Vandommele 070-3140320.

Ch. Rochussen, tekening voor een gravure voor de titelpagina van A. Bogaers, De togt van Heemskerk naar Gibraltar (1837)
Ch. Rochussen, tekening voor een gravure voor de titelpagina van A. Bogaers, De togt van Heemskerk naar Gibraltar

Ch. Rochussen, tekening voor een gravure voor de titelpagina van A. Bogaers, De togt van Heemskerk naar Gibraltar (1837) [Aanvraagnummer: KW 77 J 66]

A. Bogaers, De togt van Heemskerk naar Gibraltar (1837)
A. Bogaers, De togt van Heemskerk naar Gibraltar (1837)

A. Bogaers, De togt van Heemskerk naar Gibraltar (1837)

G. Geefs, marmeren portretbuste van A. Bogaers (1869)
G. Geefs, marmeren portretbuste van A. Bogaers (1869)

G. Geefs, marmeren portretbuste van A. Bogaers (1869)

Collectieprofiel

De verzameling bevat letterkundige en taalkundige boeken, theologische, filosofische en juridische handschriften en gedrukte werken, reisbeschrijvingen en studies op het gebied van de geneeskunde, de natuurkunde en de kunst. Daaronder bevinden zich bijna 50 middeleeuwse handschriften, maar ook negentiende-eeuwse plaatwerken. De collectie bevat manuscripten, drukproeven en revisies van Bogaers' eigen dichtwerken, waarvan de De togt van Heemskerk naar Gibraltar nu nog de bekendste is. De collectie bevat ook filologische en taalkundige aantekeningen van Bogaers, zoals een aantal glossaria op Middelnederlandse werken en afschriften van Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme.

Collectiegeschiedenis

De collectie werd bijeengebracht door de jurist en letterkundige Adriaan Bogaers (1795-1870) en werd door de dochter van Bogaers aan de KB geschonken in 1870. Na het overlijden van Adriaan Bogaers in 1870 werd aan bibliothecaris M.F.A.G. Campbell gelegenheid geschonken om een ruime keus te maken uit de bibliotheek van meer dan 10.000 delen, in door Bogaers bestelde boekbanden. In 1895 volgde een tweede legaat door Bogaers schoonzoon, T.A. Klinkhamer, met werk van Bogaers zelf. De schenking uit 1895 omvatte een belangrijke collectie werken van de dichter H.F. Tollens Cz.

Relatie met andere collecties

De overige 6000 delen uit de bibliotheek van Bogaers werden in 1870 geschonken aan het Rotterdamsch Leeskabinet en gingen verloren in het bombardement op Rotterdam in mei 1940.

Literatuur

  • 'Geschenk van Mejufvrouw J.M. Bogaers te Rotterdam', in: Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek gedurende het jaar 1870. 's-Gravenhage, 1871, p. 1-135.
  • J.G. Gleichman. Het leven van A. Bogaers (1795-1870). Amsterdam, 1875.
  • Werken en handschriften van H. Tollens Cz. en Mr. A. Bogaers. 's-Gravenhage, 1896.
  • Kees Thomassen, 'A. Bogaersjurist en letterkundige 1795-1870', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle, 1998, p. 108-112.