Brieven (vanaf de 17de eeuw)

De collectie: Een omvangrijke collectie brieven in handschrift of typoscript van geleerden, kunstenaars, auteurs, politici en anderen vanaf het einde van de zestiende eeuw tot heden; de nadruk ligt op negentiende- en twintigste-eeuwse brieven.
Omvang: 140.000 à 150.000 stuks.
Toegankelijkheid: De meeste brieven zijn vindbaar via de KB-Catalogus. [Bij ‘geavanceerd zoeken’ is er de mogelijkheid alleen op brieven te zoeken.]
Meer informatie: Jeroen Vandommele 070-3140320.

Willem van Oranje, eigenhandig ondertekende brief aan de autoriteiten van Breda (Antwerpen, 4 oktober 1580). [Aanvraagnummer: KW 135 B 208].
Willem van Oranje, eigenhandig ondertekende brief (1580)

Willem van Oranje, eigenhandig ondertekende brief aan de autoriteiten van Breda (Antwerpen, 4 oktober 1580). [Aanvraagnummer: KW 135 B 208].

Dick Ket, slot van een brief aan Nel Schilt met zelfportret in inkt en krijt (Bennekom, 16 oktober 1931). [Aanvraagnummer: KW 68 C 8: Fol. 47v.]
Dick Ket, slot van een brief aan Nel Schilt (1931)

Dick Ket, slot van een brief aan Nel Schilt met zelfportret in inkt en krijt (Bennekom, 16 oktober 1931). [Aanvraagnummer: KW 68 C 8: Fol. 47v.]

Collectieprofiel

De collectie brieven is een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Er zijn brieven van geleerden, zoals de classicus, historicus en penningkundige Gisbert Cuper (1644-1716), de veelzijdige R.M. van Goens (1758-1810), de historicus en rijksarchivaris Hendrik van Wijn (1740-1831), de neerlandicus Jan te Winkel (1847-1927) en de godsdienstpsycholoog en publicist Fokke Sierksma (1917-1977).

Onder de letterkundige collecties vallen vooral op die van de dichter en staatsman Constantijn Huygens (1596-1687), de uitgever en dichter J. Immerzeel Jr. (1776-1841), het correspondentiearchief van de Nieuwe Gids en de autografen van en aan de dichter en criticus Hendrik Marsman (1899-1940).

Bij de kunstenaars kunnen genoemd worden de schilder Jan Toorop (1858-1928), de schilder en etser Willem Witsen (1860-1923) en de componist Willem Pijper (1894-1947). Voorts zijn er kleinere bestanden aanwezig van de schilders R.N. Roland Holst (1868-1938) en Dick Ket (1902-1938).

Staatkundig georiënteerde collecties zijn onder meer die van Ch.Fr. Lebrun (1739-1824) en L.W.C. Keuchenius (1822-1893). Daarnaast zijn er enige omvangrijke verzamelingen van familiecorrespondentie zoals in het archief Cornets de Groot en de familie- en kennissenkring rond A.J. Enschedé (1829-1896). Voorts zijn er veel min of meer op zichzelf staande brieven die gedeeltelijk als collectie van een autografenverzamelaar de KB zijn binnengekomen, zoals bijvoorbeeld die van G.J. Beeldsnijder van Voshol (1791-1853).

Collectiegeschiedenis

De brieven zijn op diverse manieren en op verschillende tijdstippen in de collectie opgenomen.

Relatie met andere collecties

Ten aanzien van de moderne letterkundigen en schrijvers gelden afspraken met het Literatuurmuseum. De KB vult op dit terrein slechts bestanden aan die van oudsher in haar bezit waren.

Toegankelijkheid

Afgezien van de brieven in enkele archiefbestanden, zijn alle brieven van de KB ook beschreven in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).