Fokke Sierksma (cultuurwetenschapper)

De collectie: De nagelaten wetenschappelijke papieren van cultuurwetenschapper Fokke Sierksma (1917-1977): aantekeningen, manuscripten en boeken met aantekeningen in zijn handschrift.
Omvang: 714 archivalia en knipsels, ca. 1000 brieven en 52 geannoteerde publicaties.
Toegankelijkheid: De collectie is vindbaar via de KB Catalogus. Een beschrijving van alle onderdelen van de collectie is te vinden in de gedrukte Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977). De stukken worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties. De brieven zijn tevens verwerkt in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum.
Meer informatie: Jeroen Vandommele 070-3140320.

Fokke Sierksma in zijn studiejaren, in: Fokke Sierksma (1991)
Fokke Sierksma in zijn studiejaren

Fokke Sierksma in zijn studiejaren, in: H.L. Beck en K.D. Jenner, Fokke Sierksma (1991)

F. Sierksma, De religieuze projectie (1956)
F. Sierksma, De religieuze projectie (1956)

F. Sierksma, De religieuze projectie (1956)

Collectieprofiel

Sierksma dankt zijn bekendheid aan voor een groter publiek geschreven wetenschappelijke werken als De religieuze projectie (1956) en De mens en zijn goden (1959); ook aan zijn kritische analyse van het nieuwe medium televisie Testbeeld. Essays over mens en televisie (1963). Daarnaast maakte hij naam als literator en stond hij als mederedacteur van het tijdschrift Podium in contact met literaire grootheden als W.F. Hermans en Simon Vestdijk. De nagelaten papieren vormen de neerslag van een bewogen leven in dienst van de wetenschap (hij was onder meer hoogleraar te Leiden) en cultuur.

De collectie bevat materiaal van uiteenlopende aard: collegedictaten, gedichten, essays, manuscripten van uitgegeven en (vaak vrijwel persklare) onuitgegeven studies, brieven en studie-aantekeningen. Sierksma legde ook een omvangrijke verzameling aan van in tijdschriften en kranten verschenen artikelen en een groot aantal kritieken op door hem geschreven werken. Een ander onderdeel van het archief vormen de gedrukte boeken met aantekeningen van Sierksma's hand (daarvan is een selectie van 52 boeken uit een oorspronkelijk 400 delen tellende verzameling opgenomen).

Collectiegeschiedenis

Het archief van Fokke Sierksma is in 1987, door de erven aan de KB geschonken.

De collectie is via de inventaris ontsloten: Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977). Deze bevat ook een uitputtend overzicht van alle brieven. Deze brieven zijn ook opgenomen in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).

Literatuur

Document(en)