Jan te Winkel (neerlandicus)

De collectie: Het archief van neerlandicus prof. dr. Jan te Winkel (1847-1927) bevat brieven aan en van Te Winkel, stukken over zijn openbare en persoonlijke leven, zoals kas- en dagboeken, en concepten, kopij en aantekeningen voor wetenschappelijke publicaties.
Omvang: 12.000 brieven, 1000 kopieën van uitgaande brieven en 714 mappen met archivalia.
Dekkingsgraad: Volledig.
Toegankelijkheid: De uitgaven zijn vindbaar in de KB-Catalogus en worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Jeroen Vandommele 070-3140320.

Jan te Winkel, Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw (1877)
Jan te Winkel, Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw (1877)

Jan te Winkel, Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw (1877)

Portretfoto van Jan te Winkel (ca. 1904)
Portretfoto van Jan te Winkel (ca. 1904)

Portretfoto van Jan te Winkel (ca. 1904). [Aanvraagnummer: KW 77 F 33]

Collectieprofiel

Het archief geeft een compleet beeld van het leven en werk van de neerlandicus en hoogleraar Jan te Winkel (1847-1927). Het bevat alle door Te Winkel ontvangen brieven en kopieën van 1000 uitgaande brieven, maar ook een schat aan dictaten van door Te Winkel gegeven colleges, aantekeningen, kladversies en definitieve kopij van wetenschappelijke artikelen en publicaties, waaronder zijn proefschrift Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw (Leiden 1877) en zijn magnum opus De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (1908-1921; tweede herziene uitgave 1922-1927).

Het archief munt uit door volledigheid, aangezien de aanlegger moeilijk iets kon weggooien. Bij het archief zijn gevoegd: brieven aan Te Winkels echtgenote, Johanna Cornelia Te Winkel-Lodeesen, aan de kinderen Te Winkel en aan de J.W. Lodeesen (schoonvader van Te Winkel).

Collectiegeschiedenis

In 1953 werd door P.W. te Winkel het archief van zijn vader overgedragen aan H.A. Ett, ter plaatsing in het Letterkundig Museum. In 1981 werd besloten het archief in permanente bruikleen aan de KB over te dragen. In 1984 werd daar vervolgens nog een aantal stukken die al in de collectie van het Letterkundig Museum waren verwerkt aan toegevoegd.

Relatie met andere collecties

Enkele stukken van Te Winkel bevinden zich in de collectie van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De bibliotheek van Te Winkel werd in november 1928 geveild door J.L. Beijers, Utrecht. De Universiteitsbibliotheek Utrecht verwierf datzelfde jaar twee boekenkasten met een verzameling van meer dan 1000 toneelstukken (catalogus 1938).

Literatuur

  • J.J.M. Bos, N.J.P. van der Lof, Inventaris van het archief van Prof. dr. Jan te Winkel (1847-1927). 's-Gravenhage, 1984.
  • Jan te Winkel, neerlandicus: expositie Koninklijke Bibliotheek, 11 januari t/m 21 februari 1985. Samenstelling: Jan Bos, Nico van der Lof en Kees Thomassen. 's-Gravenhage, 1985.