Jan Toorop (kunstenaar)

De collectie: De literaire nalatenschap van de schilder Jan Toorop (1858-1928): uitgaven van en over Toorop, veelal met aantekeningen van Toorop, en brieven van en aan familie en vrienden.
Omvang: Ca. 100 boeken, ca. 500 artikelen, knipsels en objecten, ca. 500 brieven (4,5 meter).
Dekkingsgraad: Vrijwel compleet.
Toegankelijkheid: De titels zijn uitgebreid beschreven in de KB-Catalogus.
Meer informatie: Jeroen Vandommele 070-3140320.

De schilder Jan Toorop begon als impressionist, maar zijn stijl ontwikkelde zich via het pointillisme tot het symbolisme. Hij ontwierp boekbanden, illustraties, keramiek en reclame. Vanaf 1905 was zijn werk geïnspireerd door zijn rooms-katholieke geloof.

De collectie geeft inzicht in zijn persoonlijke ontwikkeling en die van zijn artistieke ontwikkeling en netwerk.

Jan Toorop in zijn Nijmeegs atelier, ca. 1911
Jan Toorop in zijn Nijmeegs atelier (ca. 1911)

Jan Toorop in zijn Nijmeegs atelier (ca. 1911). Aanvraagnummer: KW TC C 242. Nr. 4

Jan Toorop, Vrouwenportret (ca. 1912)
Jan Toorop, Vrouwenportret (ca. 1912)

Jan Toorop, Vrouwenportret (ca. 1912): potlood en krijt. Aanvraagnummer: TC D 64.

Collectieprofiel

De collectie bevat de literaire nalatenschap van Toorop: de bibliotheek van de schilder en de brieven van kunstenaars, familieleden en vrienden. De collectie heeft een sterk documentair karakter. De aanwezige correspondentie valt uiteen in twee delen: familiecorrespondentie waarin ook brieven van Toorop zelf zijn opgenomen (onder andere aan zijn latere echtgenote, Annie Hall, en aan zijn dochter Charley), en ingekomen brieven van collega-kunstenaars, opdrachtgevers en bewonderaars, zoals Louis Couperus en P.C. Boutens. Daarnaast bevat het archief de nodige persoonlijke bescheiden waaronder een collectie foto's, notitieboekjes en onderscheidingen.

Het leeuwendeel van de collectie wordt gevormd door boeken, artikelen en knipsels over Toorop, catalogi van tentoonstellingen van zijn werk, hand- en presentexemplaren, boeken van derden met aantekeningen van Toorop, en specimina en clich├ęs van door hem ontworpen boekbanden en -illustraties.

Collectiegeschiedenis

In 1929 schonk Charley Toorop het archief van haar vader Johannes Theodoor Toorop (1858-1928) aan de KB. Sinds 1929 is het archief stelselmatig uitgebreid, met name door verwerving of aankoop van kleinere clusters correspondentie, bijvoorbeeld met die Mies Elout-Drabbe (1965) en William Degouve de Nuncques (1990).

Relatie met andere collecties

Vermeldenswaard is de ontdekking in 1980 van een croquis van Toorops hand op een schutblad van een boek uit de bibliotheek van het echtpaar Roland Holst-van der Schalk (ook in de KB).
In het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis bevindt zich een Tooropcolectie met brieven en contemporaine kunsthistorische documenten.

Literatuur

  • Jan Toorop. De Nijmeegse jaren 1908-1916. Nijmegen, 1978.
  • Victorine Hefting, Jan Toorop. Een kennismaking. Amsterdam, 1989.
  • Kees Thomassen. 'Jan Toorop, schilder, tekenaar, graficus 1858-1928', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle, 1998, p. 115-121.