Frans protestantisme (Roobolcollectie)

De collectie: De Roobolcollectie bevat theologische, kerkhistorische en filosofische publicaties op het gebied van het Franse protestantisme van de 16de tot en met de 18de eeuw.
Omvang: Ca. 450 boeken.
Toegankelijkheid: De boeken zijn beschreven in de KB-Catalogus en zijn ter inzage in leeszaal Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Marieke van Delft 070-3140329

Johannes d' Outrein, De godvrugtige nagtmaal-houding. Ofte De wyze om heiliglyk en nuttiglyk het Heilig Avondmaal te genieten (1715). [Aanvraagnummer: KW Roobol D 42].
Johannes d' Outrein, De godvrugtige nagtmaal-houding (1715)

Johannes d' Outrein, De godvrugtige nagtmaal-houding. Ofte De wyze om heiliglyk en nuttiglyk het Heilig Avondmaal te genieten (1715). [Aanvraagnummer: KW Roobol D 42].

Charles Drelincourt, *La défense de Calvin. Contre l' ovtrage fait a sa memoire dans un livre qui a pour titre, Traittée qui contient la methode la plus facile, & la plus asseurée pour convertir ceus qui se sont separez de l ' Eglise. Par le cardinal De Richelieu* (1667). [Aanvraagnummer: KW Roobol D 27 f].
Charles Drelincourt, La défense de Calvin (1667)

Charles Drelincourt, La défense de Calvin. Contre l' ovtrage fait a sa memoire dans un livre qui a pour titre, Traittée qui contient la methode la plus facile, & la plus asseurée pour convertir ceus qui se sont separez de l ' Eglise. Par le cardinal De Richelieu (1667). [Aanvraagnummer: KW Roobol D 27 f].

Clement Marlot, & Theodore de Beze, Les pseauvmes de David mis en rime Françoise (1616). [Aanvraagnummer: KW Roobol C 19 f].
Clement Marlot, & Theodore de Beze, Les pseauvmes de David mis en rime Françoise (1616)

Clement Marlot, & Theodore de Beze, Les pseauvmes de David mis en rime Françoise (1616). [Aanvraagnummer: KW Roobol C 19 f].

Collectieprofiel

De Collectie Roobol bevat Franse literatuur en tijdschriften op protestants theologisch-wijsgerig gebied, zoals memoires, reisverslagen, biografieën, historische en filosofische werken:

  • Oudere in Frankrijk uitgegeven publicaties op het gebied van het Franse protestantisme, en vertalingen daarvan in het Nederlands;
  • Oudere in Nederland uitgegeven publicaties over de geschiedenis van het Frans protestantisme en Nederlandse publicaties die deels of geheel over dit onderwerp gaan;
  • Publicaties die met protestantisme en Dordrecht te maken hebben, zoals in het Frans vertaalde werken van Dordtse auteurs en te Dordrecht gedrukte Franstalige werken.

Bijna driekwart van de totale collectie Roobol is uitgegeven in de periode 1540-1800. De boeken zijn geschreven in het Latijn en in het Frans; een groot aantal is vertaald in het Nederlands. Veel van deze oude drukken zijn clandestien verschenen.

De oudste boeken dateren van 1540-1550. Het merendeel daarvan bestaat uit vroege Geneefse drukken van Johannes Calvijn en de zijnen, maar er zijn ook enkele werken van auteurs uit de Franse prereformatie (1520-1540). Het zwaartepunt van de collectie Roobol ligt op 17de- en 18de-eeuwse publicaties die in Frankrijk en Nederland gedrukt zijn. De collectie is daarmee een belangrijke primaire bron over het Franse wijsgerige protestantisme uit de periode 1520-1800.

Collectiegeschiedenis

De collectie Roobol dankt haar naam aan de predikant Johan Willem Roobol (1895-1978). Roobol was predikant bij de Hervormde Gemeente van Egmond aan Zee; hij stond bekend om zijn vrijzinnigheid. Hij was geïnteresseerd in de intellectuele geschiedenis rond het Franse protestantisme en verzamelde oude uitgaven op dit gebied. Bij zijn dood in 1978, ging zijn bibliotheek van ca. 100 boeken als legaat naar de Stichting Verenigde Openbare Bibliotheken in zijn geboorteplaats Dordrecht. Daarbij liet hij bovendien een geldbedrag na. Voorwaarde voor het legaat was dat de collectie zou worden onderhouden en uitgebreid.

Om hieraan gestalte te geven, sloot de Stichting in 1986 een bruikleenovereenkomst met de Koninklijke Bibliotheek. Jaarlijks ontvangt de KB uit het legaat van de Stichting Openbare Bibliotheken Dordrecht een bedrag om de collectie uit te breiden. Verder beheert de KB de collectie, draagt zorg voor de beschrijving ervan en stelt haar ter beschikking in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Literatuur

  • J.R.H. Roessingh, 'J.W. Roobol, Nederlands-hervormd predikant 1895-1978', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. Zwolle, 1998, p. 203-206.
  • E.J. Verzaal, Expositie collectie Roobol : Frans protestantisme : exil-literatuur uit de 16e tot en met de 18e eeuw. Dordrecht 2009.