Liedboeken (voornamelijk vóór 1801)

De collectie: Een omvangrijke collectie liedboeken, bundels met teksten van liederen, soms met muzikale notering van de melodie.
Omvang: Ca. 3000 uitgaven.
Toegankelijkheid: De boeken zijn te vinden in de KB-Catalogus. De Nederlandse uitgaven tot 1801 zijn bovendien beschreven in de STCN. De liedboeken worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Marieke van Delft 070-3140329

Ovidius, Princesse liet-boec (1605). [Aanvraagnummer: KW 5 E 1:1]
Ovidius, Princesse liet-boec (1605)

Ovidius, Princesse liet-boec (1605). [Aanvraagnummer: KW 5 E 1:1]

Dirck Rafaelsz. Kamphuyzen, Stichtelycke rymen om te lezen of te zingen (1624). [Aanvraagnummer: KW  5 A 2]
Dirck Rafaelsz. Kamphuyzen, Stichtelycke rymen om te lezen of te zingen (1624)

Dirck Rafaelsz. Kamphuyzen, Stichtelycke rymen om te lezen of te zingen (1624). [Aanvraagnummer: KW 5 A 2]

De nieuwe Schiedamze genever-stoker (1770: negende druk). [Aanvraagnummer: KW 8 E 35]
De nieuwe Schiedamze genever-stoker (1770)

De nieuwe Schiedamze genever-stoker (1770: negende druk). [Aanvraagnummer: KW 8 E 35]

Collectieprofiel

De collectie liedboeken staat ook bekend als de Collectie Scheurleer, naar de verzamelaar D.F. Scheurleer (1855-1927). In 1924 publiceerde hij een catalogus van zijn collectie van ruim 3.000 bundels uit een lange reeks Nederlandse plaatsen. Opvallend zijn onder meer de Geuzenliedboeken, waarin ook het Het Wilhelmus: het officiële Nederlandse volkslied voorkomt, in talrijke zestiende- en zeventiende-eeuwse drukken. Ook zijn er veel bundels met de Souterliedekens (psalmberijmingen) uit hetzelfde tijdvak. De collectie telt veel edities van het Boek der Psalmen in achttiende- en negentiende-eeuwse drukken, waaronder bijvoorbeeld de Pseaumes de David (Marot en De Bèze) vanaf 1556. Het merendeel van de liedboeken in de KB-collectie dateert van vóór 1800.

Collectiegeschiedenis

In 1933 vond de aankoop plaats van een belangrijk gedeelte van de beroemde muziekbibliotheek van D.F. Scheurleer. Dit betrof de collectie liedboeken met de bijbehorende (secundaire) literatuur, die goed aansloot bij wat de Koninklijke Bibliotheek op dat gebied reeds bezat.

Extra toegang

Een aantal liedboeken is fulltext op microfiche beschikbaar onder de titel Dutch song-books (1989-1991). De microfiches zijn te bekijken op de Microfiche Leeszaal.

Relatie met andere collecties

Scheurleers muziekdrukken, muziekhandschriften en historische muziekinstrumenten zijn in 1933 aangekocht door de Gemeente Den Haag. Ze bevinden zich in het depot van het Haags Gemeentemuseum en worden sinds 2000 beheerd door de Stichting Nederlands Muziek Instituut.

Literatuur

  • Dutch song-books: on microfiche. Advisor: B. van Selm. Leiden, 1989-1991.
  • J. Bos, 'D.F. Scheurleer', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798­1998. Zwolle, 1998, p. 154-159.
  • 'Muziekhistorisch Museum Scheurleer', [op website Nederlands Muziek Instituut].
  • D.F. Scheurleer, De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming. Leiden, 1898. [Herdruk: Utrecht, 1977].
  • D.F. Scheurleer, Nederlandsche liedboeken. 's-Gravenhage, 1912. Supplement: 1923. [Herdruk: Utrecht 1977].
  • D.F. Scheurleer, Catalogus van de muziekwerken en de boeken over muziek. 's-Gravenhage, 1923-1925. [Het exemplaar met aanvraagnummer LHO OD.A 31fb CMBM heeft bijgeschreven aanvraagnummers.]