Overheidspublicaties (16de-19de eeuw)

De collectie: Een omvangrijke verzameling gedrukte reglementen van de Nederlandse overheden, verschenen tot aan het begin van de negentiende eeuw.
Omvang: Meer dan 30.000 uitgaven.
Toegankelijkheid: De publicaties zijn te vinden in de KB-Catalogus en worden ter inzage gegeven in de leeszaal Bijzondere Collecties. Een deel ervan (de plano's) is full-text beschikbaar in het Geheugen van Nederland. Met uitzonderingen van de plano's zijn de publicaties ook vindbaar in de STCN.
Meer informatie: Marieke van Delft 070-3140329

*Tplacaet vande Keyserlicke Maiesteyt geroerende alle heresijen, ketterijen ende verboden boucken* (1544). [Aanvraagnummer: KW Plakk. Q 2:6]
Tplacaet vande Keyserlicke Maiesteyt geroerende alle heresijen, ketterijen ende verboden boucken (1544)

Tplacaet vande Keyserlicke Maiesteyt geroerende alle heresijen, ketterijen ende verboden boucken (1544). [Aanvraagnummer: KW Plakk. Q 2:6]

Verpachtinge of verhuuringe van de respective visscheryen der stad Haerlem (1735). [Aanvraagnummer: KW Plakk. F 226:4]
Verpachtinge of verhuuringe van de respective visscheryen der stad Haerlem (1735)

Verpachtinge of verhuuringe van de respective visscheryen der stad Haerlem (1735). [Aanvraagnummer: KW Plakk. F 226:4]

Reglement voor de stads-schoolmeesters binnen Haerlem (1757). [Aanvraagnummer: KW Plakk. Q 265b:11]
Reglement voor de stads-schoolmeesters binnen Haerlem (1757)

Reglement voor de stads-schoolmeesters binnen Haerlem (1757). [Aanvraagnummer: KW Plakk. Q 265b:11]

Overheidspublicaties bevatten wetten, voorschriften en reglementen die zijn uitgevaardigd door lokale en provinciale overheden of door het landelijk bestuur in Nederland. Ze worden ook wel plakkaten en ordonnanties genoemd. Ze verschenen vanaf de zestiende eeuw tot aan het begin van de negentiende eeuw in twee vormen. De eerste vorm was de plano (een eenzijdig bedrukt vel papier) die aan het stadhuis of op andere passende plaatsen kon worden opgehangen. De tweede vorm was een boekje, meestal dunne kwarto's, en deze waren bedoeld voor de boekenkasten en bureauladen van de overheidsdienaren. Er werden er in deze periode honderdduizenden gedrukt.

Collectieprofiel

De collectie overheidspublicaties van de KB omvat meer dan 30.000 publicaties met ongeveer evenveel plano's en boekjes. Ze zijn in de catalogus herkenbaar aan de aanvraagnummers beginnend met KW Plakk (F of Q). Meer overheidspublicaties bevinden zich in de algemene collectie oude drukken tot 1801.

Collectiegeschiedenis

De herkomst van de collectie is niet bekend; wel is zeker dat de verzameling zich sinds de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek bevindt.

Literatuur

  • E.M.A. Timmer, 'De verzameling plakkaten van de Koninklijke Bibliotheek', in: Bibliotheekleven, 16 (1931), p. 241­-250.
  • E.M.A. Timmer, Alphabetisch register van onderwerpen en namen van personen en plaatsen, voorkomende in de verzameling plakkaten der Koninklijke Bibliotheek. 's ­Gravenhage, 1937.