Schenkingen aan de KB

Heeft u een verzameling boeken, kranten of tijdschriften en overweegt u die te schenken aan de KB? Lees dan deze informatie.

De KB verzamelt en bewaart alle boeken, kranten en tijdschriften die in Nederland zijn verschenen en alles wat er in het buitenland over Nederland is gepubliceerd. Hoewel de collecties zeer uitgebreid zijn, ontbreken er nog veel publicaties. Daarom zijn schenkingen welkom mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

 • Fysiek moet het materiaal in goede staat zijn, vrij van vocht, schimmel en ongedierte.
 • Boeken, kranten en tijdschriften die al aanwezig zijn in de collectie worden niet opgenomen.
 • Buitenlands materiaal wordt uitsluitend opgenomen als het onderwerp de Nederlandse taal en/of cultuur is.
 • Incomplete jaargangen of losse afleveringen van tijdschriften worden in principe niet opgenomen.
 • Ongewijzigde herdrukken worden niet opgenomen.
 • Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor zeldzame en kostbare werken (zoals oude of bibliofiele drukken en handschriften).
 • Materiaal dat de KB niet opneemt, wordt niet retour gestuurd.

Procedure

 • Wanneer u met de KB wilt praten over een schenking, neem dan contact op met geschenkencoördinator Peter van Beest of Melinda Kónya door een e-mail te sturen.
 • In geval van schenkingen door instellingen en bedrijven is het aanleveren of bekostigen van metadata vereist. Er kan een bijdrage in kosten voor vervoer, opslag en catalogisering van het materiaal gevraagd worden.
 • In geval van schenkingen van particulieren kan de geschenkencoördinator vragen om een lijst van werken (auteur, titel, uitgever, jaar, bijzonderheden) of scans van de boeken om de conditie vast te stellen.
 • De fysieke staat van het materiaal kan ter plaatse worden onderzocht door een conserveringsdeskundige van de KB.
 • Eventuele behandeling komt voor rekening van de instelling of de particulier tenzij anders overeen gekomen.
 • Materiaal wordt alleen bij hoge uitzondering opgehaald door de KB.
 • Materiaal kan – uitsluitend na afspraak met de geschenkencoördinator – worden afgegeven in de KB. Dat geldt ook voor toegezonden materiaal. De geschenkencoördinator geeft u een postadres.