Schenkingen aan de KB

Heeft u een verzameling boeken, kranten of tijdschriften en overweegt u die te schenken aan de KB? Lees dan deze informatie.

De KB verzamelt en bewaart alle boeken, kranten en tijdschriften die in Nederland zijn verschenen en alles wat er in het buitenland over Nederland is gepubliceerd. Hoewel de collecties zeer uitgebreid zijn, ontbreken er nog veel publicaties. Daarom is een schenking een welkome aanvulling. Toch wordt niet alles wat wordt aangeboden daadwerkelijk in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen.

Goed om te weten

 • Fysiek moet het materiaal in goede staat zijn, vrij van vocht, schimmel en ongedierte.
 • Publicaties (boeken, kranten en tijdschriften) die al aanwezig zijn in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek worden niet opgenomen.
 • Buitenlandse publicaties worden opgenomen als het onderwerp de Nederlandse taal en/of cultuur is.
 • Incomplete jaargangen of losse afleveringen van tijdschriften worden slechts bij hoge uitzondering opgenomen.
 • Ongewijzigde herdrukken worden zeer terughoudend opgenomen.
 • Materiaal dat zonder aankondiging bij de Koninklijke Bibliotheek wordt achtergelaten, wordt, als het niet in de collectie wordt opgenomen, niet retour gestuurd.
 • Wanneer u met de Koninklijke Bibliotheek wil praten over een schenking, neem dan contact op met geschenkencoördinator Peter van Beest of Melinda Kónya door een e-mail te sturen.
 • In geval van substantiële schenkingen door instellingen en bedrijven vragen wij soms om het aanleveren of bekostigen van metadata. Dat kan het geval zijn wanneer metadata niet uit de ons ter beschikking staande middelen zijn te onttrekken. Er kan een bijdrage in kosten voor vervoer, opslag en catalogisering van het materiaal gevraagd worden.
 • In geval van schenkingen van particulieren kan de geschenkencoördinator vragen om een lijst van werken (auteur, titel, uitgever, jaar, bijzonderheden) om de aanwezigheid in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek vast te stellen of scans van de boeken om de conditie te bepalen.
 • De fysieke staat van het materiaal kan ter plaatse worden onderzocht door een conserveringsdeskundige van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Materiaal kan – na afspraak met de geschenkencoördinator – worden afgegeven in de Koninklijke Bibliotheek of per post worden verzonden. De geschenkencoördinator geeft u in dat laatste geval een postadres.
 • Materiaal wordt alleen bij hoge uitzondering opgehaald door de Koninklijke Bibliotheek.