Schenkingen aan de KB

Heeft u een verzameling boeken of tijdschriften en overweegt u die te schenken aan de KB? Lees dan deze informatie.

De KB verzamelt en bewaart alle boeken en tijdschriften die in Nederland zijn verschenen en alles wat er in het buitenland over Nederland is gepubliceerd. Hoewel de collecties zeer uitgebreid zijn, ontbreken er nog veel publicaties. Daarom zijn schenkingen welkom - als de publicaties binnen ons verzamelgebied vallen en ze ontbreken in de collecties. Voorwaarde is dat de publicaties in goede staat zijn.

Soms kan de KB besluiten om maar een gedeelte van een schenking op te nemen.

Wanneer u met de KB wilt praten over een schenking, neem dan contact op met onze geschenkencoördinator Peter van Beest ( ).