Geesteswetenschappen

De geesteswetenschappen bestuderen de producten van de menselijke geest. Tot de geesteswetenschappen behoren: taalkunde, literatuurwetenschap (of letterkunde), geschiedwetenschap, filosofie, kunstgeschiedenis, archeologie, musicologie, theaterwetenschap, religiestudies en mediastudies.

Vrij toegankelijke databases en zoeksystemen om vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties te vinden

Directory of Open Access Books

www.doabooks.org
In de Directory of Open Access Books (DOAB) staan meer dan 10.000 vrij toegankelijk te raadplegen boeken, van onder andere de uitgevers BRILL en De Gruyter.

Humanities Commons

www.hcommons.org
Een samenwerkingsomgeving voor mensen die werken in de geesteswetenschappen, met een Repository dat toegang biedt tot vrij toegankelijke publicaties.

Open Library of Humanities

www.openlibhums.org
De OLH publiceert ca. 20 open access tijdschriften in de geesteswetenschappen.

KB zoekwijzers deelgebieden geesteswetenschappen

De KB-collectiespecialisten hebben zoekwijzers voor u opgesteld m.b.t. verschillende deelgebieden binnen de geesteswetenschappen. Hier vindt u zowel wetenschappelijke bronnen als naslagwerken en bronnen die u helpen bij uw onderzoek:

Algemeen

Algemene databases en zoeksystemen voor het zoeken naar vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties .

Contact

Voor vragen over deze pagina kunt u contact opnemen met de Open Science officer van de KB Astrid van Wesenbeeck.