Meer informatie over zoeken

Voorlichting op maat

Tijdens openingsuren kunt u uitleg krijgen van onze medewerkers over de verschillende zoeksystemen. Hierbij staat uw eigen zoekvraag centraal.U kunt zich telefonisch aanmelden (070-3140310) of het contactformulier gebruiken onder vermelding van uw naam en e-mailadres, en de datum en het tijdstip waarop u langs wilt komen. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij één van de balies in de KB.

Trefwoorden in de KB-catalogus

Hier vindt u uitleg over zoeken met trefwoorden in de KB-catalogus, zoals KB-code, trefwoorden Nederlandse Bibliografie en Gemeenschappelijke Onderwerps Ontsluiting (GOO)

Demo’s en instructie

  • Trainingsmodule KB-catalogus – door middel van uitleg, opdrachten en vragen leert u hoe u publicaties uit de KB-collecties vindt, reserveert, leent en verlengt.

De volgende demo's bij de Digitale bronnen die de KB aanbiedt zijn beschikbaar:

Workshop 'Zoeken en vinden in de KB' voor leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO

Leerlingen op middelbare scholen maken regelmatig opdrachten waarvoor zij betrouwbare informatie moeten verzamelen en verwerken. Wij organiseren workshops om docenten ondersteuning te bieden bij het wegwijsmaken van leerlingen in een (wetenschappelijke) bibliotheek. Meer informatie vindt u in de flyer zoeken en vinden in de KB.