Vrij beschikbare wetenschappelijke literatuur

Steeds meer wetenschappelijke informatie komt vrij beschikbaar op internet omdat veel onderzoekers en regeringen vinden dat onderzoek dat met publiek geld is gefinancierd ook voor iedereen toegankelijk moet zijn. Op deze pagina een aantal belangrijke websites met vrij toegankelijke wetenschappelijke literatuur.

Google Scholar is een goed startpunt

Voor veel mensen is Google Scholar hét startpunt om te zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Google Scholar verzamelt alle publicaties van de wetenschappelijke uitgevers en van alle wetenschappelijke archieven. Google Scholar verwijst naar vrij toegankelijke informatie en naar informatie waarvoor betaald moet worden. Als in een zoekresultaat rechts naast de verwijzingen extra links getoond worden, zijn dat in elk geval gratis versies.

Alle wetenschapsgebieden

 • BASE is de website die toegang geeft tot publicaties en documenten uit alle wetenschappelijke archieven ter wereld. Ongeveer 60% is open access.
 • NARCIS - de website die toegang geeft tot een miljoen publicaties van de Nederlandse wetenschap. U selecteert in NARCIS op instelling, niet op wetenschappelijke discipline. In NARCIS staan ook niet vrij toegankelijke publicaties, maar die kunt u uitfilteren. NB: NARCIS is ook opgenomen in BASE. Ongeveer 36% is open access.
 • Directory of Open Access Books – een verzameling wetenschappelijke monografieën, aangeboden door ca. 200 wetenschappelijke uitgevers.
 • Directory of Open Access Journals - meer dan twee miljoen vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Binnen de DOAJ kunt u verschillende wetenschappelijke deelgebieden selecteren voordat u uw zoekopdracht start. De inhoud is ook te vinden via Google Scholar.

Geesteswetenschappen en sociale wetenschappen

 • ERIC – een bron van informatie over educatie & onderwijs. ERIC indexeert onder andere artikelen, boeken, proefschriften, conference papers, standaarden and richtljinen.
 • OAPEN Library en Directory of Open Access Books - wetenschappelijke boeken in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.
 • Open Book Publishers
 • Open Library of Humanities - wetenschappelijke boeken en tijdschriften in de volste breedte van de geesteswetenschappen, 100% open access.
 • SSRN - multi-disciplinary online repository of scholarly research and related materials.

Economie & recht

 • Repex Ideas – bevat, net als het ArXiv, working papers die veel eerder verschijnen dan de latere, officiële publicaties.
 • L-Lists – Een lijst van open access en deels open access tijdschriften in de economische wetenschappen. U kunt de tijdschriften niet integraal doorzoeken.

Wiskunde, natuurkunde, computer science

 • ArXiv – een wetenschappelijk archief voor de bèta’s: manuscripten en working papers die vaak pas 2 jaar later worden gevolgd door officiële publicaties. Voordat het wetenschappelijk nieuws de media bereikt is het vaak in het ArXiv al bekend.

Medische wetenschappen, gezondheidszorg

 • PubMed -
 • PubMedCentral en PubMed Europe – vrij toegankelijke artikelen in het domein van de medische wetenschappen en gezondheidszorg. PubMedCentral bevat vooral onderzoek dat door de Amerikaanse overheid is gefinancierd, PubMed Europe bevat onderzoek dat door Europese instellingen is gefinancierd. Deze publicaties zijn ook te vinden in PubMed.

Terug naar de hoofdpagina Wetenschap voor iedereen.