Zoekwijzer filosofie, theologie & esoterie

De collectie Theologie, Kerkgeschiedenis, Filosofie en Esoterie vormt van oudsher een belangrijk onderdeel van de KB-collectie. Alle tijdvakken zijn goed vertegenwoordigd, maar de nadruk ligt op de periode vanaf de middeleeuwen. Voorts is er ook aandacht voor de internationale context: West-Europa en de Verenigde Staten.
De volgende onderwerpen zijn sterk vertegenwoordigd: Nederlandse kerkgeschiedenis, bijbelwetenschap, dogmatiek en dogmengeschiedenis, Frans protestantisme; ethiek, Spinoza en spinozisme; esoterie, occultisme, hekserij, geheime ordes.
De KB-collectie is minder uitgebreid op het gebied van exacte filosofie, niet-westerse filosofie en niet-westerse godsdienst.

KB-diensten en collecties

 • Spinoza en spinozisme
  Verzameling kostbare oude drukken van en over Spinoza en het spinozisme.
 • Hegel-Bolland
  Collectie met betrekking tot Hegel en het Nederlandse neo-hegelianisme geïnspireerd door G.J.P.J. Bolland. Bevat zeldzame hegeliana, boeken met aantekeningen van Bolland, een archief met collegedictaten, brieven, een handschrift van Bolland en een handschrift van K.J. Pen.
 • Middeleeuwse handschriften
  Een rijke collectie getijden- en gebedenboeken, historiebijbels en liturgische handschriften.
 • Collectie Roobol
  Collectie oude drukken op het gebied van het Franse protestantisme.
 • Esoterie
  Collectie oude drukken en moderne werken op het gebied van occultisme, hekserij, waarzeggerij, geheime ordes (vrijmetselarij), theosofie en parapsychologie, incl. het archief van de parapsycholoog Zorab.

Filosofie algemeen

Filosofie Nederland

 • Nederlandse Filosofie op de KB-website
  Deze themasite ontsluit digitale bronnen, handschriften en boeken en biedt toegang tot een database met bijna 50.000 lemmata over wijsbegeerte en tot actuele informatie over tijdschriften en organisaties voor Nederlandse filosofie.
 • Het online tijdschrift iFilosofie
  iFilosofie is het digitale tijdschrift van de Internationale School voor Wijsbegeerte met video’s, recensies, interviews, boeksignaleringen, trends en voorpublicaties.
 • Filosofiebeoefening in Nederland
  Verwijzingen naar websites van filosofische faculteiten en afdelingen in Nederland en België, congressen, filosofiecollecties, onderzoeksscholen en overige relevante adressen.
 • Filosofie online
  Nederlandse site met links op het gebied van de Nederlandse filosofiebeoefening.
 • F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (1959) Full text
  Wegwijzer naar de werken van Nederlandse denkers en naar de hen betreffende literatuur.
 • Brandstof
  Brandstof maakt actieve filosofische programma's waarin lichtvoetig de diepte wordt gezocht. In Brandstofprogramma's word je uitgedaagd om helder na te denken over onderwerpen die je dagelijks tegenkomt.
 • Weblogs: Nieuw W!J (meningen over diverse filosofische, religieuze en culturele thema's in Nederland); Spinoza (over Spinoza); World for Thinkers (initiatief van Filosofisch Bureau De Vries); Human.nl (van de Humanistische alliantie); De Vrije Gedachte (van de Atheïstisch-humanistische vereniging); Dossiers op Filosofie.nl (van Filosofie Magazine)

Kerkgeschiedenis

Kerkgenootschappen

 • Protestant.nl
  Site met korte beschrijvingen van het leven van bekende protestanten, van protestantse kerkgenootschappen en relevante begrippen.
 • Katholiek Documentatie Centrum
  Het KDC bewaart ruim 1000 archiefcollecties, een eigen bibliotheekcollectie en een aantal collecties onder de naam Katholiek Leven in Beeld en Geluid.
 • The Holy See (Vaticaan)
  Officiële website van Vaticaanstad.

Bijbel

 • De BijbelFull text
  Toegang tot diverse bijbelvertalingen, met uitgebreide zoekmogelijkheden.
 • De bijbel in de Nederlandse cultuur
  Site met alle mogelijke informatie over de bijbel en haar invloed op de Nederlandse cultuur.
 • BiblioblogNED
  Over en van Nederlandstalige Bibliobloggers die zich bezig houden met de Bijbel en geloof .

Esoterie

Hulpmiddelen oude teksten

Collecties en archieven

Tips

Contact

Mail of bel met onze informatiebalie: 070-3140310