Zoekwijzer geschiedenis

Collectieprofiel

 • De collectie geschiedenis behoort tot de zwaartepunten van de KB-collectie. Alle tijdvakken zijn goed vertegenwoordigd, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse geschiedenis na 1500, inclusief lokale, regionale en koloniale geschiedenis. Voorts is er veel aandacht voor de internationale context: West-Europa en de Verenigde Staten.
 • De volgende onderwerpen zijn sterk vertegenwoordigd: genealogie en heraldiek; biografische werken en egodocumenten; volkskunde, folklore en popular culture; vrouwengeschiedenis; militaire geschiedenis; Tweede Wereldoorlog; geschiedenis van Den Haag; reisverslagen
 • De KB-collectie is minder uitgebreid op het gebied van niet-Westerse geschiedenis.

KB-diensten en collecties

 • Krantencollectie van de KB
  Regionale en landelijke dagbladen, maar ook veel kranten uit de voormalige koloniën en buitenlandse kranten.
 • Staten-Generaal DigitaalFull text
  Alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1879-1880 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in 2010 stap voor stap toegevoegd.
 • Het Geheugen
  Ca. 440.000 afbeeldingen, foto's, films en geluidsfragmenten uit de collecties van Nederlandse musea, archieven, bibliotheken en andere culturele instellingen.
 • Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN)
  Alle boeken die van 1540 tot 1800 in Nederland of in het Nederlands zijn verschenen.
 • The Early Modern Pamphlets Online (TEMPO)Full text
  Ruim 47.000 pamfletten uit de vroegmoderne tijd, grotendeels gedigitaliseerd.
 • Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN)
  Ruim 1 miljoen brieven, bewaard in Nederlandse bibliotheken.
 • Sailing Letters
  17e- en 18e-eeuwse Nederlandse brieven uit The National Archives in Engeland.
 • Topstukken van de KB
  Tentoonstellingen aan de hand van topstukken uit de KB.
 • ANP Radiobulletins Digitaal 1937-1984Full text
  1,5 miljoen typoscripten van nieuwsbulletins uit 1937-1984. -Leeszaal van Nederland. In de Leeszaal van Nederland (2e verdieping) staan alle publicaties over de geschiedenis van Nederland onder handbereik. Ze zijn chronologisch en thematisch gerangschikt. Deze boeken zijn niet uitleenbaar, maar van veel boeken heeft de KB ook een uitleenbaar exemplaar. Deze kunt u aanvragen via de KB-catalogus boeken en tijdschriften. Toegang tot digitale bestanden krijgt u via de Digitale bronnen.

Aanbevolen

Een selectie van websites, bestanden en andere bronnen, gemaakt door onze collectiespecialist geschiedenis.

Kranten, ANP-berichten, pamfletten en stukken Staten-Generaal

Biografieën en genealogie

Sociaal-economische geschiedenis

Maritieme en militaire geschiedenis

 • Maritiem Digitaal
  Gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland met gegevens over voorwerpen en literatuur.
 • Sailing Letters
  17e- en 18e-eeuwse Nederlandse brieven uit The National Archives in Engeland.
 • Defensiebibliotheken
  Gezamenlijke catalogus van zeven defensiebibliotheken.

Archieven

 • Nederlands Historisch Data Archief (NHDA)Full text
  Databestanden gebaseerd op archiefbronnen met betrekking tot de geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën. Deels full text.
 • Nationaal Archief
  Beheerder van de archieven van de landelijke overheid en van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest.
 • Archiefnet
  Overzicht van archieven in Nederland, Europa en de wereld.
 • Archieven.nl
  Inventarissen, indexen, collecties met beeldmateriaal, bijzondere toegangen en archievenoverzichten van meer dan 40 Nederlandse archiefdiensten.

Beeld en geluid

Tips van de collectiespecialist

Huibert Crijns is de collectiespecialist geschiedenis. Enkele van zijn aanbevelingen:

Contact

Mail of bel met onze informatiebalie: 070-3140310