Zoekwijzer Nederlandse taal- en letterkunde

Deze zoekwijzer helpt u de weg vinden naar de belangrijkste bronnen voor het vakgebied Nederlandse taal- en letterkunde.

Algemene bibliotheekbronnen

Gebruik voor algemene zoekvragen de KB-catalogus. Gebruik voor algemene zoekvragen de KB-catalogus. Wanneer een titel daarin niet voorkomt, kunt u zoeken in Worldcat (collecties van de KB en alle andere Nederlandse bibliotheken plus bibliotheken in het buitenland).

Gedigitaliseerde teksten kunt u vinden in de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL) en in Delpher.

Bibliografieën en zoekgidsen

Taalkunde - algemene naslagwerken

Letterkunde - algemene naslagwerken

Fulltext

Vaktijdschriften online

  • Journal of Dutch Literature: Engelstalig internationaal wetenschappelijk tijdschrift over Nederlandse literatuur.
  • Internationale Neerlandistiek: tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
  • Taal en tongval: wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen.
  • Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap (alleen toegankelijk voor betalende KB-leden).
  • Nederlandse Letterkunde [KB-link volgt] : alleen toegankelijk voor betalende KB-leden.
  • Nederlandse Taalkunde [KB-link volgt]: alleen toegankelijk voor betalende KB-leden.
  • Tijdschrift voor Taalbeheersing [KB-link volgt].

Relevante websites