Zoekwijzer rechten

Collectieprofiel

De juridische collectie van de Koninklijke Bibliotheek bestaat uit meer dan 250.000 boeken, tijdschriften en elektronische media (onlinebestanden, elektronische tijdschriften etc.) Het streven is om in de toekomst zoveel mogelijk online aan te bieden.
Het huidige collectieprofiel concentreert zich op het Nederlandse privaat- en publiekrecht en het recht van de Europese Unie. Zwaartepunten in de collectie zijn ook rechtsfilosofie, rechtsgeschiedenis, Romeins recht en kerkrecht. Minder nadruk ligt op Internationaal Publiekrecht.

KB-diensten en collecties

Naslagwerken

 • Leidraad voor juridische auteursFull text
  Handzame richtlijnen voor de meest voorkomende praktische vragen rond voetnoten en verwijzingen, literatuurvermeldingen, afkortingen en dergelijke voor auteurs van juridische literatuur.
 • Handboek internet voor juristenFull text
  Praktische handleiding die het web bruikbaar maakt als volwaardig juridisch informatiemedium.

Wetgeving en verdragen

 • Staten-Generaal DigitaalFull text
  Alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van het zittingsjaar 1974-1975 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt stap voor stap toegevoegd.
 • Nederlandse grondwetFull text
  Deze website biedt een actueel en helder overzicht van de ontwikkeling van de artikelen van de Nederlandse Grondwet sinds 1798. De verantwoordelijkheid voor deze website berust geheel bij het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.
 • Wet- en regelgeving op Overheid.nlFull text
  Dit initiatief van de overheid biedt toegang tot websites en documenten van Nederlandse overheidsorganisaties.
 • Databank Nederlandse verdragenFull text
  Verdragen vanaf 1981 en verdragen waarvan Nederland depositaris is. Vanaf 2003 zijn alle voorbehouden, verklaringen en bezwaren opgenomen.
 • Rotterdam rulesFull text
  Het nieuwe verdrag inzake overeenkomsten van goederenvervoer over zee. Bekend als "Rotterdam Rules".
 • HccHFull text
  Conventies van de Hague Conference on Private International Law.
 • Arubaanse LandsverordeningenFull text
  Wettenbank (Landsverordeningen) van de Arubaanse overheid.
 • EUR-LexFull text
  Op EUR-Lex staan rechtsteksten en andere openbare documenten van de Europese Unie die gratis toegankelijk zijn. De site bevat in totaal 2.815.000 documenten, waarvan de oudste dateren uit 1951. De database wordt dagelijks bijgewerkt.

Jurisprudentie

 • rechtspraak.nlFull text
  Internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Deze site geeft toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Raad voor de Rechtspraak.
 • Hof van justitie EUFull text
  Rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van eerste aanleg en het Gerecht voor Ambtenarenzaken.
 • Europees Hof voor de Rechten van de MensFull text
  Site van het ECHR te Straatburg met de verdragsteksten en alle uitspraken van het Hof.
 • Internationale Hof van Justitie
  Het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties, gevestigd in Den Haag in het Vredespaleis.

Rechtsfilosofie

Rechtsgeschiedenis

 • Resolutiën Staten-GeneraalFull text
  Digitale versie van de eenentwintig delen van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën van de serie Resolutiën Staten-Generaal. Het betreft de periode 1576-1625.
 • Codex JustinianusFull text
  Online Engelse vertaling van de Codex Justinianus met commentaar. De vertaling is gebaseerd op de Latijnse editie van Mommsen en Krueger.
 • EudocsFull text
  Links naar transcripties, facsimile's en vertalingen van primaire historische bronnen uit West-Europa.
 • Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie (NCRD)
  Informatie- en documentatiecentrum op het terrein van de Nederlandse rechtsgeschiedenis.
 • Rechtsgeschiedenis.org
  Deze website is in het leven geroepen op initiatief van de Stichting Oud Vaderlands Recht en is bedoeld als uitwisselingsforum voor rechtshistorici in Nederland en Vlaanderen.
 • Rechtshistorie
  Op deze website is informatie te vinden over verschillende rechtshistorische perioden en terreinen. Telkens gaat het om beknopte inleidingen over een rechtssysteem, een aspect ervan of een bepaalde periode, voorzien van uitgebreide verwijzingen naar literatuur en websites.

Organisaties en internetsites

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
  De beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland.
 • recht.nl
  Recht.nl publiceert circa 50 juridische nieuwsberichten per week en bevat o.a. honderden links naar jurisprudentie, wetgeving, verdragen en juridische organisaties.
 • Europees Parlement
  Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement.
 • Raad van Europa
  De Raad van Europa is o.m. actief op het gebied van de juridische samenwerking in Europa, om te komen tot gemeenschappelijke uitgangspunten voor de wetgeving van de verschillende lidstaten.
 • Verenigde Naties
  Portal tot belangrijkste VN-documenten.
 • Hague Academy of International Law
  De Haagse Academie voor Internationaal Recht werd opgericht in 1914 en is een centrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek en privaat internationaal recht.

Recht in beweging

Collectiespecialist

Henk Lemckert is collectiespecialist rechten. Hij studeerde nternationaal recht aan de universiteit van Leiden en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Voordat hij bij de KB kwam is hij 15 jaar werkzaam geweest bij Jongbloed Juridische Boekhandel.

Tips

 • rechtvoorjou.nl
  Op deze site komen jongeren van 14 tot en met 18 jaar door middel van verhalen, filmpjes, comics en infographics alles te weten over verschillende rechtsgebieden, de democratische rechtsstaat en rechtszaken.
 • Gevangenismuseum
  In het Gevangenismuseum is te zien hoe misdadigers vanaf 1600 werden berecht en gestraft. In een tocht door de tijd dwaal je van cachot naar schandpaal en kom je via de rechtbank uiteindelijk in de hedendaagse gevangenis.
 • The Hague Justice Portal
  Den Haag is dankzij de aanwezigheid van vele grote internationale organisaties op het gebied van vrede, recht en veiligheid uitgegroeid tot de vierde VN-stad ter wereld.

Contact

Mail of bel met onze informatiebalie: 070-3140310