Digitale bronnen: hulp bij het zoeken

Wat kunt u waar vinden? Wat zit er wel en niet in de algemene catalogi? Waar vindt u e-tijdschriften en e-artikelen? Dit overzicht wijst u de weg.

Over de functies van de pagina Digitale bronnen

 • Met de zoekbox zoekt u naar databanken, websites en catalogi. U zoekt dus niet naar bestanden in die databanken. De zoeksystemen van al die platforms zijn zo verschillend dat wij die hier niet kunnen indexeren.
 • U kunt zoeken met een wildcard (joker) aan het eind van een woorddeel. Wanneer u intypt 'Fries*' krijgt u treffers op Friese, Friesland, Friesisch, etc.
 • U kunt booleaans zoeken met AND en OR.
 • Een bron die u veel gebruikt kunt u opslaan als favoriet. Klik daarvoor op de ster rechts naast de naam van de bron. De favorieten worden getoond in het blauwe blok bovenaan de pagina.

Over de inhoud en de selectie

Algemene catalogi

Er is een aantal algemene catalogi met deels overlappende informatie. In grote lijnen zijn dit de overeenkomsten en verschillen:

KB-catalogus

 • Beschrijvingen; niet-digitale collecties van de KB: boeken, kranten, tijdschriften, kaarten en bladmuziek.
 • Inclusief: Alle gedrukte materialen in de KB. U ziet direct wat er beschikbaar is en wat niet. Waar mogelijk zijn links toegevoegd naar digitale versies van gedrukt materiaal.
 • Exclusief: De KB-catalogus bevat geen beschrijvingen op artikelniveau en geen digitale bronnen (e-journals).

Picarta

 • Beschrijvingen; gezamenlijk papieren bezit van 400 Nederlandse bibliotheken
 • Inclusief: Beschrijvingen van tijdschriftartikelen (Online Contents) en een aantal databanken (maar niet de inhoud daarvan). Klik door naar de betreffende bibliotheek om te zien of het materiaal uitgeleend kan worden.

WorldCat Discovery

 • Beschrijvingen; KB-bezit aangevuld met bibliotheekcollecties wereldwijd.
 • Inclusief: Alles wat in de KB-catalogus zit plus open access tijdschriften; WorldCat Discovery ziet ook een aantal databanken waarvoor een betaald lidmaatschap nodig is, maar lang niet allemaal.
 • Exclusief: Beschikbaarheidsgegevens van gedrukt materiaal.

WorldCat

 • Beschrijvingen; collecties van bibliotheken wereldwijd. De KB-collectie krijgt geen voorkeursbehandeling zoals in WorldCat Discovery.

Fulltext e-journals

Er is helaas niet één systeem voor het zoeken naar alle fulltext e-journals. De beste algemene ingang is WorldCat Discovery.

Grote uitgevers bieden eigen zoekmachines aan voor hun tijdschriftpakketten. Met een betaald lidmaatschap kunt u daarbij. Het aanbod binnen de pakketten kan variëren:

 • JSTOR Arts & Sciences: archief, meer dan 2000 tijdschriften en boeken, vooral kunsten en sociale wetenschappen; fulltext tot 3-5 jaar geleden.
 • EBSCOhost: zoekmachine voor EBSCO-databanken met duizenden e-journals, waaronder Academic Search Complete en EBSCO electronic journals (beide vooral sociale wetenschappen en geesteswetenschappen).
 • ProQuest Platform: zoekmachine voor ProQuest-databanken met duizenden tijdschriften, waaronder ProQuest Social Science Journals‎ (sociale wetenschappen).
 • E-Depot van de KB: internationaal archief met miljoenen artikelen van wetenschappelijke tijdschriften die de KB permanent archiveert; inclusief bètawetenschappen. Publicaties uit het e-Depot kunnen alleen in de leeszalen van de KB geraadpleegd worden.

Hoe selecteert de KB de bronnen?

Voor de keuze van de bronnen die de KB aanbiedt is het collectieplan bepalend. Daarin staat dat de KB alles verzamelt ‘van en over Nederland’ in een brede internationale context: taal, geschiedenis, cultuur, filosofie.

Er zijn drie categorieën digitale bronnen:

Eigen diensten van de KB en haar partners
Zie het overzicht Databanken (mede) gemaakt door de KB. Belangrijke bronnen zijn Delpher en Het Geheugen.

Databanken en collecties waarvoor de KB licenties heeft afgesloten
Dit zijn grote pakketten tijdschriften en databanken die de KB heeft aangekocht voor haar leden. De pakketten zijn gekozen door de collectiespecialisten. De inhoud van de pakketten kan variëren.

Een selectie van vrij beschikbare websites
Wij maken u attent op vrij beschikbare websites binnen ons collectieprofiel die hun waarde voor het vakgebied bewezen hebben.

Meer informatie

Kunt u een bron niet vinden? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.