Instellingen: boeken lenen uit een buitenlandse bibliotheek

Geregistreerde instellingen kunnen bij de KB boeken te leen vragen uit een bibliotheek in het buitenland. De KB vraagt daarvoor een vergoeding. Zie Tarieven.

De KB vraagt het boek aan in het buitenland en stuurt bij ontvangst het boek aan de aanvragende instelling. Deze is verantwoordelijk voor het terugsturen van het boek aan de KB binnen de gestelde termijn. De aanvragende instelling ontvangt maandelijks een factuur voor de kopie- en leenaanvragen van die maand.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring

Gegevens besteller
Vul hier in het bij de KB geregistreerde e-mailadres

 

Per formulier slechts boek aanvragen a.u.b.

Gegevens bij een leenaanvraag voor een boek