Instellingen: boeken lenen uit een Nederlandse bibliotheek

De KB kan voor geregistreerde instellingen boeken lenen uit een andere bibliotheek. Wij vragen daarvoor een vergoeding (zie: KB tarieven).

De aanvragende instelling krijgt het boek per post toegezonden en is verantwoordelijk voor het binnen de gestelde termijn terugsturen van het boek. De aanvragende instelling ontvangt maandelijks een factuur voor de kopie- en leenaanvragen van die maand.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring

Gegevens besteller


Per formulier slechts boek aanvragen a.u.b.

Gegevens boek