KB-leden: boeken aanvragen uit een buitenlandse bibliotheek

De KB kan voor KB-leden boeken aanvragen uit buitenlandse bibliotheken. Deze boeken kunt u niet lenen. U kunt ze wel inzien in de leeszalen en zonodig fotokopieën maken. U krijgt bericht als de KB het boek heeft ontvangen.

Zie ook: KB-tarieven.

Gegevens aanvrager

Per formulier slechts één boek aanvragen a.u.b.

Gegevens boek