Bestelling instellingen: kopie/scan uit een Nederlandse bibliotheek

Instellingen die zijn geregistreerd in het IBL-systeem kunnen kopieën en scans bestellen uit Nederlandse bibliotheken. U krijgt het artikel toegezonden per e-mail en ontvangt later een rekening. Zie ook: KB-tarieven

Per formulier slechts één artikel aanvragen a.u.b.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring

Gegevens besteller


Per formulier slechts één artikel aanvragen a.u.b.

Gegevens tijdschrift
Gegevens boek