Tarieven

Voor een overzicht van alle wijzigingen in IBL-leveringsvoorwaarden, zie:

Kopiëren en printen

KB-leden kunnen met hun KB-pas betalen voor kopieën en printen. Uw KB-pas kunt u opladen bij de betaalautomaat tegenover de Informatiebalie (alleen met bankpas).

Zelf kopiëren 
Zwart/wit A4 € 0,05
Zwart/wit A3 € 0,10 
Kleurenkopie A4 € 0,50
Kleurenkopie A3 € 1,00
Laten kopiëren via de balie Bijzondere Collecties
Kopie A4 € 0,60
Zelf printen via het netwerk 
Printopdracht via netwerk (publieks-pc of laptop) z/w € 0,05;  kleur € 0,50
Afdruk A4 op reader-printer (van microfilm / € 0,10
Afdruk A3 op reader-printer (van microfilm / -fiche) € 0,20

Boete & schadevergoeding

Te laat terugbezorgen van een boek€ 4,50
Kosten van beschadigd, zoekgeraakt of niet teruggebracht boek variabel

Hoogwaardige digitale reproducties bestellen

Hi-res reproducties, jpg, 300ppi, Adobe RGB 
A4, 21 x 29cm, per stuk € 3,50
A3, 30 x 40cm, per stuk € 5,00
A2, 40 x 60cm, per stuk € 7,50
A1, 60 x 80cm, per stuk € 15,00
Verzendwijze
Als download € 2,50

Aanvragen uit de KB en andere bibliotheken

Particulieren 
Boek te leen (alleen KB-leden - boek geleverd uit andere
bibliotheek wordt naar de KB gestuurd)
€   13,00 
Boeken laten opsturen naar huisadres, per boek (optioneel) €   6,50 
Scans
A4 per artikel uit tijdschrift/hoofdstuk uit boek, ongeacht aantal pagina's €   6,50
Non profit organisaties 
Boek te leen (boek geleverd uit andere
bibliotheek wordt naar de KB gestuurd)
€   13,00 
Portokosten voor doorzenden per boek €   6,50 
Scans
A4 per artikel uit tijdschrift/hoofdstuk uit boek, ongeacht aantal pagina's €   6,50
Profit-organisaties
Per 1 april 2019 is het niet langer mogelijk om als profit-organisatie aanvragen te doen, zie Wijzigingen IBL en levering uit KB collectie
Voor buitenlandse bibliotheken en particulieren (excl. bankkosten à € 6,80)
boek te leen (particulieren moeten KB-lid zijn) € 13,00
Scans
A4 per artikel uit tijdschrift/hoofdstuk uit boek, ongeacht aantal pagina's € 13,00
Voor KB-leden € 6,50

 

Internationaal leenverkeer

Binnen Europa Buiten Europa
KB-leden
Fotokopie A4 € 9,00 € 9,00
Boek te leen € 16,00 € 16,00
Voor derden (non-profit)
Fotokopie A4
Basistarief € 9,00 € 11,00
Behandeltarief* € 6,00 € 6,00
Bankkosten --- € 6,00
Totaal € 15,00 € 23,00
Boek te leen
Basistarief € 16,00 € 18,00
Behandeltarief* € 6,00 € 6,00
Bankkosten --- € 6,00
Totaal € 22,00 € 30,00
Voor derden (profit)
Per 1 april is het niet langer mogelijk om als profit organisatie aanvragen te doen, zie Wijzigingen IBL en levering uit KB collectie

* Het behandeltarief wordt altijd in rekening gebracht, ook als de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.

Advisering

Advisering/begeleiding op conserverings- en restauratiegebiedVariabel