Aanvragen materiaal Bijzondere Collecties

Gebruik dit formulier om materiaal aan te vragen uit de Bijzondere Collecties dat niet in de catalogus staat. U kunt dit materiaal niet lenen, het is alleen ter inzage. U ontvangt per mail een afschrift van uw aanvragen.

Houdt u rekening met de vaste afhaaltijden? Aanvragen via de catalogus gaan het snelst; wanneer u dit formulier gebruikt duurt het één dag langer.

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig, bel dan met onze balie Bijzondere Collecties,
070-314 03 22 van 10.00 tot 18.00 uur van maandag t/m vrijdag.

A.u.b. niet meer dan 1 aanvraag per formulier en max. 10 aanvragen per bezoek.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring

Gegevens aanvrager

De volgende gegevens zijn nodig bij uw aanvraag