Een oud Boeck is oud Goud

Bibliografische gegevens:
Een oud Boeck is oud Goud : studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek / onder redactie van Jan Bos, Marieke van Delft, Erik Geleijns & Ed van der Vlist
Tekstredactie Jenny Mateboer Geëerde: Adrianus Martinus Theodorus Leerintveld
Uitgever: Den Haag : Koninklijke Bibliotheek ; Amsterdam : De Buitenkant, 2017
327 pagina's : illustraties ; 18 cm ISBN: 978-94-9091380-9 (gebonden)

Prijs:
€30.00