Vraag en antwoord IBL en documentleverantie

Particulieren

Kan ik nog steeds IBL aanvragen doen met een eigen IBL-account?

Nee, dit is sinds 19 november niet meer mogelijk. De IBL-accounts zijn opgeheven vanwege de transitie naar een nieuw internationaal IBL systeem. Dit systeem kent geen deposito accounts. In de toekomst gaat het wellicht weer mogelijk worden om rechtstreeks als eindgebruiker aanvragen te doen, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Als u nog een tegoed open heeft staan, kunt u dit tot 1 juli 2019 terugvragen met dit formulier.

Hoe kan ik zonder IBL-account IBL aanvragen doen?

U kunt nog steeds IBL aanvragen doen via de aanvraagformulieren op de KB website. De KB treedt dan op als bemiddelaar en vraagt de artikelen of boeken voor u aan bij de leverende bibliotheek. U zult daarvoor wel bij elke aanvraag uw gegevens moeten invullen. We werken er hard aan om het aanvraagproces te vereenvoudigen. Zodra er iets wijzigt zal daar uiteraard informatie over komen op de website.

Bij andere instellingen is het mogelijk om IBL aanvragen te doen via Worldcat Discovery en om via het lidmaatschap voor de aanvraag te betalen. Kan dat bij de KB ook?

Op dit moment is dat nog niet mogelijk omdat de KB een ander bibliotheeksysteem gebruikt . Wel werken we aan een mogelijkheid om de aanvraag via Worldcat Discovery te kunnen indienen waarbij de titelgegevens dan automatisch ingevuld zullen worden op het aanvraagformulier. Zodra dit mogelijk is zal daar uiteraard informatie over komen op de website.

Blijft Picarta nog toegankelijk?

Picarta blijft voorlopig beschikbaar als zoekplatform en zal voor KB leden zolang toegankelijk blijven. De primaire zoekomgeving wordt echter Worldcat Discovery. Het is door het verdwijnen van de IBL-accounts niet meer mogelijk om als eindgebruiker via Picarta IBL aanvragen te doen. Om IBL aanvragen te doen kunt u de aanvraagformulieren op de KB website gebruiken.

Hoe ga ik betalen voor IBL aanvragen nu ik geen IBL-account meer heb ?

Uw leenaanvragen betaalt u aan de balie op het moment dat u het boek komt ophalen. Voor kopieën ontvangt u een rekening achteraf. Binnenkort zullen alle aanvragen vooruit afgerekend gaan worden.

Verandert er iets aan de tarieven?

Het tarief voor kopieën is hetzelfde gebleven en is sinds 1 januari 2019 zelfs een stuksprijs geworden: dat betekent dat u voor een artikel uit een tijdschrift of een hoofdstuk uit een boek voortaan € 6,50 betaalt, ongeacht het aantal pagina’s. Het tarief voor het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken gaat wel omhoog. Vanaf 1 april 2019 zal dat tarief € 13 bedragen. Gedurende een lange periode zijn de prijzen niet aangepast. Deze aanpassing is nodig om de gestegen kosten voor interbibliothecair verkeer te kunnen blijven dekken. De KB heeft daarom samen met de universiteitsbibliotheken besloten tot deze aanpassing.

Verandert er iets in de leverwijze?

Ja. Er worden alleen nog digitale scans geleverd. Er worden geen papieren fotokopieën meer per post verstuurd.

Instellingen non-profit

Kan ik als medewerker van een non-profit instelling nog steeds IBL aanvragen doen bij de KB?

Ja, dit blijft mogelijk. Het aantal aanvragen per jaar zal met ingang van 1 april 2019 wel beperkt gaan worden tot 50 aanvragen per jaar.

Hoeveel aanvragen kan een non-profit instelling maximaal indienen?

Dit aantal zal met ingang van 1 april 2019 op maximaal 50 aanvragen per jaar komen te liggen. Als u jaarlijks meer dan 50 aanvragen doet, dan is een eigen aansluiting op WorldShare ILL van OCLC kostentechnisch voordeliger.

Hoe kunnen we een eigen aansluiting bij OCLC krijgen?

U kunt hiervoor contact opnemen met OCLC.

Wijzigt er iets in het leverproces?

Ja. In het nieuwe systeem speelt de KB in het leverproces een centrale rol: scans en boeken zullen eerst vanuit de leverende bibliotheek naar de KB gestuurd worden. De KB stuurt dit vervolgens aan u door en verzorgt ook de factuur. De levertermijn zal daardoor wat langer worden en voor het doorsturen van boeken worden portokosten berekend. Het boek stuurt u bovendien weer retour aan de KB. De KB verzorgt de verdere afhandeling en retourneert het boek aan de leverende bibliotheek.

Verandert er iets aan de tarieven?

Ja. Voor documentlevering geldt voortaan een stuksprijs per levering: €6,50 voor elk artikel uit een tijdschrift, of hoofdstuk uit een boek. Niet langer geldt een tarief op basis van het aantal geleverde pagina’s. Voor het lenen van boeken uit UKB collecties wordt na overgang € 13,00 per uitlening in rekening gebracht. Gedurende een lange periode zijn de prijzen niet aangepast. Deze aanpassing is nodig om de gestegen kosten voor interbibliothecair verkeer te kunnen blijven dekken. Naast de leveringskosten zullen portokosten voor het doorsturen in rekening gebracht worden. Voor een compleet kostenoverzicht zie het tarievenoverzicht.

Verandert er iets in de leverwijze?

Ja. Er worden alleen nog digitale scans geleverd. Er worden geen papieren fotokopieën meer per post verstuurd.

Instellingen profit

Kan ik als medewerker van een profit instelling nog steeds IBL aanvragen doen bij de KB?

Nee, dit is vanaf 1 april 2019 niet meer mogelijk. De KB en de Universiteitsbibliotheken hebben gezamenlijk besloten om niet langer te leveren aan profit-instellingen, nationaal of internationaal. De relevante wetenschappelijke collecties van Universiteitsbibliotheken en de KB zijn inmiddels vrijwel geheel digitaal. De licenties met uitgevers staan niet toe, dat hieruit wordt geleverd aan profit-instellingen. Vrijwel alle uitgevers bieden een bruikbaar alternatief, meestal gebaseerd op een pay-per-view model.

Welke diensten blijft de KB nog wel aan profit instelling bieden?

Het blijft wel mogelijk om hoogwaardige digitale reproducties - bedoeld voor publicaties, tentoonstellingen e.d. - uit de erfgoedcollectie van de KB aan te vragen. U kunt daarvoor het formulier op de website gebruiken.