Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG)

De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis, DBNG, was een bibliografische gegevensbank en website over de geschiedenis van Nederland. Dit was een project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek

Stopzetting DBNG

De KB en Huygens ING hebben gezamenlijk besloten de website van Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) in juni 2021 stop te zetten. Dat besluit is genomen op basis van een optelsom van factoren. De voornaamste daarvan zijn:

  • De bibliografische gegevens worden vanaf 2014 niet meer aangevuld. De database raakt daardoor inhoudelijk steeds verder verouderd.
  • De bezoekerscijfers vertonen over een lange periode een gestaag dalende lijn.
  • De website is technisch verouderd. Een nieuwe investering is nodig om de bibliografie online beschikbaar te houden. Gezien de dalende bezoekcijfers en de omvang van de benodige investering hebben we besloten om nu de website te beĆ«indigen.

Wat gebeurt er met de data?

De bibliografische gegevens zijn opgenomen in het gemeenschappelijke catalogiseersysteem GGC van OCLC. De data zullen daar bewaard blijven. Wij zijn in gesprek met betrokken partijen hoe deze data in de toekomst beschikbaar kunnen blijven voor onderzoekers.