6 resultaten voor "Handschriften, Kranten, andere talen, Boeken, andere talen, Afbeeldingen, Full text en beeld, Bibliografieën"

Conservering: documentatie

 

Bibliografie; conservering; restauratie; behoud; materiaalkennis; methoden; technieken; schadevormen; archieven, bibliotheken; digitale duurzaamheid