2 resultaten voor "Vrij toegankelijk, Handschriften, Boeken, andere talen, Tijdschriften, andere talen, Full text en beeld, Bibliografieën"

Conservering: documentatie

 

Bibliografie; conservering; restauratie; behoud; materiaalkennis; methoden; technieken; schadevormen; archieven, bibliotheken; digitale duurzaamheid