3 resultaten voor "Handschriften, Kranten, andere talen, Tijdschriften, Nederlandstalig, Catalogi, Bibliografieën"

Conservering: documentatie

 

Bibliografie; conservering; restauratie; behoud; materiaalkennis; methoden; technieken; schadevormen; archieven, bibliotheken; digitale duurzaamheid