10 resultaten voor "E-journals / Tijdschriften, Full-tekst bronnen, Vrij toegankelijk"

DART-Europe E-theses Portal

 

Catalogus van scripties en proefschriften van universiteiten uit 28 Europese landen. De scripties en proefschriften zijn tevens digitaal in te zien.

Delpher

 

Ruim honderd miljoen pagina’s gedigitaliseerde Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften.

NARCIS

 

Nationale Nederlandse onderzoeksportal: wetenschappelijke publicaties (proefschriften/rapporten, artikelen), datasets, projecten en organisaties.

OAPEN Library

 

Multidisciplinaire collectie vrij toegankelijke boeken van verschillende wetenschappelijke uitgevers in Europa.

Rechtspraak.nl

 

Fulltext, arresten, uitspraken van en informatie over de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden, vanaf 1999.