7 resultaten voor "Beeldende kunst, Afbeeldingen, Handschriften"

Alba amicorum voor 1800

 

Catalogus met beschrijvingen van vroegmoderne alba amicorum (vriendenboeken) in Nederlandse particuliere en openbare collecties. De beschrijvingen bevatten plaatsnamen waar de inscripties zijn gezet en een overzicht van de illustraties.

Geheugen van Nederland

 

Beeldbank met schilderijen, prenten, foto’s, affiches uit ca. 100 Nederlandse erfgoedinstellingen.