Participating educational institutions

Is your institution in the list below? Register fo the KB-membership.

If your institution is not listed, please comtact us.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Avans Hogeschool
Breda University of Applied Sciences
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Clusius College
Codarts Hogeschool voor de kunsten
Design Academy Eindhoven
Driestar Educatief
Erasmus Universiteit Rotterdam
Fontys Hogescholen
Graafschap College
Haagse Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Helicon Opleidingen
Hogeschool de Kempel
Hogeschool Inholland
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool Windesheim
Hotelschool The Hague
HZ University of Applied Sciences
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ)
Koninklijk Conservatorium
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Leidse Onderwijsinstellingen
Marnix Academie
NHL Hogeschool
Open Juridische hogeschool, Netwerk Open Hogeschool Informatica, SchakelZone
Open Universiteit
Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Saxion
Stenden Hogeschool
Technische Universiteit Delft (OpenASelect)
Thomas More Hogeschool
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Tilburg
Universiteit voor Humanistiek
VIAA
Vrije Universiteit Amsterdam
Zadkine
Zuyd Hogeschool